Bæredygtige byer

Sted

Dansk Arkitektur Center

Fag

Geografi

Varighed

2 timer

Klassetrin

Ungdomsuddannelser og 7.-10.

Pris

1.300 kr. inkl. materialer til workshop

Har du spørgsmål?

Luise J. Holm-Rathje
Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Tlf.: 31545138 / mail: ljr@dac.dk

Hvordan fremtidssikrer vi vores byer? Gennem et særlig udviklet spilkoncept spiller dine elever sig igennem en række problemstillinger, som er centrale for begrebet bæredygtighed samt for fremtidens bæredygtige byer.

Hvordan kan vi undgå at drukne i vores eget affald, og hvordan kan vi skabe et rent og sundt klima i byer rundt omkring i verden? Det er blot et par af de spørgsmål, dine elever bliver konfronteret med, når I besøger DAC.

Under forløbet inddeler vi din klasse i fem grupper, hvor eleverne arbejder sammen som byplanlæggere i forskellige byområder i Danmark med en bestemt udfordring, som de skal finde en løsning på. Vi gennemgår i fællesskab begrebet bæredygtighed, og dine elever vil efterfølgende blive præsenteret for en række udfordringer vi står overfor i byer verden over, som kræver god byplanlægning. Gennem en styret designproces vil dine elever få kompetencer til at begå sig bæredygtigt og blive inspireret til at tænke i innovative løsninger.

Bæredygtige byer vil give dine elever redskaber til at forstå og debattere bæredygtig byudvikling og de bæredygtige visioner, der arbejdes med nationalt og internationalt.

UNDER forløbet arbejder vi med

  • Bæredygtighedsbegrebet
  • Bæredygtig byudvikling – diskussion, brainstorm, udvikling og evaluering
  • Klimaudfordringer
  • Byplanlægning

FØR besøget i DAC

Skal dine elever ved hjælp af elevvejledningen arbejde med en række autentiske internationale og nationale cases, som er delt op i fem temaer: VAND, TRANSPORT, GRØN BY, BYGNINGER og AFFALD. Materialet giver også mulighed for, at dine elever kan blive bekendt med konceptet bæredygtighed. Materialet er velegnet til gruppearbejde efterfulgt af elevpræsentationer.

EFTER besøget i DAC

Kan hele klassen arbejde videre med bæredygtig byplanlægning ved at udarbejde jeres egne bæredygtighedsmanifester.

Materiale til lærernes før- og efterarbejde

Case-tekster
Lærervejledning

Fælles mål – geografi

Undervisningsforløbet er målrettet Undervisningsministeriets nye fælles mål for faget geografi:

Kompetenceområde: Perspektivering

Færdigheds- og vidensmål: Perspektivering i naturfag

  • Fase 2: Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet bæredygtig udvikling

Færdigheds- og vidensmål: Demografi og erhverv

  • Fase 2: Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsudviklings betydning for bæredygtig udvikling
  • Fase 3: Eleven har viden om kriterier for bæredygtig befolknings- og erhvervsudvikling

Færdigheds- og vidensmål: Jordkloden og dens klima

  • Fase 3: Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til klimaændringer og global opvarmning

Færdigheds- og vidensmål: Globalisering

  • Fase 3: Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt samfund
  • Fase 3: Eleven har viden om kriterier for økologisk, økonomisk og kulturel bæredygtighed.