Boliger til Mars, Månen eller Middelfart

Sted

Dansk Arkitektur Center

Fag

Design og Arkitektur

Varighed

2 timer

Klassetrin

Ungdomsuddannelser

Pris

1.300 DKK – kan bookes nu med afholdelse fra 21. marts

Har du spørgsmål?

Luise J. Holm-Rathje
Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Tlf.: 31545138 / mail: ljr@dac.dk

Hvad gør en bolig til en bolig, og hvornår er vores krav til og behov for ly og læ opnået?

Det stilles der skarpt på i undervisningsforløbet Boliger til Mars, Månen eller Middelfart. Konteksten er fjern – Månen og Mars, men behovene er hentet fra de nære arkitekturerfaringer og baseret på hverdagens behov. Inspirationen hentes fra SAGA Space Architects, og særligt udstillingen af månehabitatet LUNARK som præsenteres i DAC fra slutningen af januar.

SAGA Space Architects og LUNARK

SAGA Space Architects har siden 2018 arbejdet på udviklingen af månehabitatet LUNARK. I 2020 blev LUNARK testet under en knap 100-dages mission i Nordgrønland, hvor Sebastian Aristotelis og Karl-Johan Sørensen opsatte habitatet og herefter boede i det. I samarbejde med forskere har projektet undersøgt de psykologiske effekter forbundet med isolation. Efter testmissionen blev habitatet efterladt i Nordgrønland. Her stod det frem til sommeren 2021, hvorefter det blev hentet hjem, repareret og nu efterfølgende udstilles i Dansk Arkitektur Center.

Månehabitatet demonstrerer, hvordan tekniske løsninger, der er udviklet til bosættelse på fremmede planeter, også kan være brugbare på kloden – og til tider måske endnu mere relevante for de presserende udfordringer på Jorden. Med den globale pandemi er LUNARK-missionen desuden blevet sat i et helt nyt og interessant perspektiv.

Undervisningskoncept

Elevernes arbejde i forløbet selv med boligeksperimenter og tager afsæt i LUNARK projektet som et eksempel på aktuel dansk arkitektur. En arkitektur der i sig selv skubber til fagets grænser og peger på, hvordan arkitekturen også er tæt forbundet til æstetikken og kunsten. Som en overordnet problemstilling spørger vi eleverne;

Hvordan kan vi med arkitektoniske, kunstneriske og psykologiske virkemidler skabe rammer for trivsel?

Til forløbet udvikles et forberedelsesmateriale som lanceres i forbindelse med en inspirationsaften for undervisere i starten af februar 2022. Mere information følger i vores nyhedsbrev.

Materialer til forberedelse

Download undervisningsvejledning

Download brief

Download plan

 

Mød Sebastian Aristotelis fra SAGA Space Architects

×