Blidah Park

Blidah Park er et kompleks af lave lejlighedsblokke, som er placeret langs med Strandvejen. Lys og luft er kodeordene i lejlighederne, der også har tilhørende altaner.I Danmark er boligblokkene som oftest udformet som karréer. I Blidah Park er karréen blevet opløst...

Bakkehusene

Bakkehusene var den første store rækkehusbebyggelse i København i nyere tid. I dag er Bakkehusene en milepæl i det almennyttige boligbyggeri.Sagføreren F.C. Boldsen stiftede i 1920 Københavns Almindelige Boligselskab (KAB). Et af selskabets formål var at fremme lavt...