Dansk Arkitektur Center

Del din by

Sted:

Dansk Arkitektur Center

Fag:

Natur/teknologi

Varighed:

2 timer

Klassetrin:

4.-6. klasse

Pris:

1.300 DKK

I undervisningsforløbet DEL DIN BY skal elever på mellemtrinnet arbejde med at skabe en ny deleby, hvor fællesskabet kan blomstre. Det sker via et læringsmålstyret undervisningskoncept, der sætter fokus på hvordan arkitektur kan være en løftestang for at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Formål

Formålet med forløbet Del din by er:

 • At eleverne opnår en bevidstgørelse om mulighederne inden for dele-løsninger og bygningers multifunktionalitet
 • At eleverne opnår en dybdegående forståelse af begrebet social bæredygtighed
 • At gøre eleverne i stand til selv at konstruere bæredygtige dele-løsninger
 • At eleverne opnår viden om social bæredygtig byplanlægning og kan omsætte den til praksis
 • At eleverne får kompetencer til at tænke i innovative dele-løsninger

Undervisningen starter i klasselokalet, hvor eleverne af deres lærer præsenteres for et oplæg om hvad bæredygtighed er, og hvordan bæredygtighed relaterer sig til vores byer og den måde vi bor på. Dette suppleres med et udvalg af autentiske internationale og nationale cases på mange forskellige løsninger, der illustrerer og lægger op til en diskussion af hvordan vi fremtidssikrer vores byer og boliger.

Elevernes viden aktiveres af en underviser fra Dansk Arkitektur Center, når eleverne bliver byplanlæggere, der skal skabe en deleby ved hjælp af en stor bymodel, de skal bygge videre på. Undervejs reflekterer klassen i fællesskab over udfordringer og løsninger. Forløbet leder frem til, at eleverne skal præsentere deres bud på en social bæredygtig by.

Undervisningsforløbet har til formål at lære elever om social bæredygtighed og deleøkonomi via eksempler som bofællesskaber og folkekøkkener, ved at lade dem arbejde med konkrete cases og skabe løsninger der kan implementeres i byen. Eleverne skal trække på deres egen viden og kunnen i forhold til at kunne samarbejde, analysere, bearbejde, designe, præsentere og kunne give respons på deres fælles løsninger.

Til lærernes før- og efterarbejde

Lærervejledning
Powerpoint

Fælles mål – natur/teknologi

Undervisningsforløbet er målrettet Fælles Mål for faget Natur/Teknologi.

Natur/ teknologi: Fagformål stk. 3

Stk. 3. Eleverne skal udvikle forståelse af samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling i forhold til en bæredygtig udvikling

Efter 4. klasse:

Kompetenceområde: Modellering

Færdigheds – og vidensmål: modellering i naturfag

FASE 2

 • Eleven kan anvende enkle modeller til at vise helheder og detaljer
 • Eleven har viden om modellers detaljeringsniveau

Efter 6. klasse

Kompetenceområde: Perspektivering

Færdigheds- og vidensmål: Stof og energi

FASE 1

 • Eleven kan forklare sammenhænge mellem energiudnyttelse og drivhuseffekt
 • Eleven har viden om energiudnyttelse og drivhuseffekt

Færdigheds- og vidensmål: Perspektivering i naturfag

FASE 2

 • Eleven har viden om enkle principper for bæredygtighed
 • Eleven kan sætte anvendelse af natur og teknologi i et bæredygtigt perspektiv

Færdigheds-og vidensmål: Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan identificere ressourcebesparende teknologier
 • Eleven har viden om enkel miljøvurdering af produkter og produktioner