UIA

Den
Internationale
Arkitektforening

Verdenskongres for arkitekter og arkitektur

Den internationale arkitektforening, UIA (International Union of Architects), har siden sin grundlæggelse i 1948 haft til formål at forene arkitekter fra hele verden for herigennem at styrke fagets vidensdelingen på internationalt plan.

Foreningen er vokset støt siden dens grundlæggelse, og med medlemmer fra mere end 115 lande organiserer foreningen i dag over 1 million arkitekter på verdensplan. Det er derfor en stor begivenhed, når den internationale arkitektforening hvert tredje år samler deres medlemmer til en kongres, hvor arkitektur og byudvikling diskuteres i lyset af tidens mest presserende spørgsmål.

Siden 2018 har den internationale arkitektforening i samarbejde med UNESCO sat yderligere fart på den internationale samtale om arkitekturens rolle i udformningen af bæredygtige, inkluderende og velfungerende byer med World Capital of Architecture-initiativet.

×