Gårdhave: Fremtidens
gårdhaver v. Askøgade

Sted

Indgang ved hjørnet af Askøgade og Vognmandsmarken, 2100 København Ø

Åbent

Lørdag og søndag kl. 10-17

Tilgængelighed

 • Lift / rampe / niveaufri adgang til hoveddør
 • Niveaufri adgang inde i bygningen / stedet
 • Niveaufri adgang til udearealer
 • Elevator
 • Handicaptoilet
 • Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefra
 • Stole eller bænke man kan hvile sig på
 • Mulighed for at spise/drikke
 • Handicapparkering
 • Teleslynge
 • Medlem af Solsikkesnoren
 • Medlem af God Adgang

På ydre Østerbro finder du en gårdhave, der kigger fremad. Fremtidens Gårdhave ved Askøgade forener klimatilpasning med grønt åndehul. Kom indenfor til Open House og bliv klogere på et klimaprojekt, der er kåret som Danmarks bedste.

Som en del af klimakvarteret på Østerbro, Københavns første klimatilpassede bydel, ligger Fremtidens Gårdhave ved Askøgade.

Her er Københavns Kommune og lokale beboere gået sammen for at skabe en klimavenlig bylomme, der kan håndtere store mængder regnvand og fremtidens dystre udsigter til oversvømmelser.

Vand svarende til fem busser

Fremtidens Gårdhave ved Askeøgade er fra 2020. Her udgør en grøn midte gårdhavens hjerte og hjerne i klimaprojektet.

En hævet trægang kaldet ’Dalen’ slynger sig gennem den grønne have og skaber en række rekreative rum for beboerne. Under ’Dalen’ bugter det grønne areal sig med en grøft i midten. Her kan større mængder regnvand fra skybrud ledes fra tagrender til grøften. Dermed bliver kloakkerne aflastet, og man begrænser oversvømmelse af kældre og bygninger. Mindre mængder hverdagsregn opsamles i nedgravede magasiner, så man kan bruge det til at vande med.

Med sin regnvandsarkitektur vil gården kunne håndtere en vandmængde, der svarer til fem Movia-busser. Af den grund blev gårdhaven også kåret som et af Danmarks bedste klimatilpasningsprojekter af Realdania.

Oplev flere gårdhaver

Gårdhaven er en del af byfornyelsesindsatsen Københavns Gårdhaver, der skal sikre mere natur og rekreative områder i København. Her har man renoveret 550 gårdrum de seneste 50 år.

Til Open House kan du opleve en række af de københavnske gårdhaver af både ældre og nyere dato, som for eksempel Bangertsgade, Københavnerkarréen og Gårdhaven på Nattergalevej.

×