Håndværk i fremtidens arkitektur

Sted

Dansk Arkitektur Center

Varighed

Modul I – alle hold er gennemført

Modul II afholdes i uge 40 + 41 – alle pladser er booket

Modul III afholdes i uge 48, 49, 50 og 51 – kan kun bookes hvis man har deltaget på Modul II

Klassetrin

7. og 8. klasse.

Fag

Håndværk og design, matematik samt emnet Uddannelse og job

Pris

Der er ingen tilgængelige pladser

Har du spørgsmål?

Luise J. Holm-Rathje
Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Tlf.: 31545138 / mail: ljr@dac.dk

Vil du gerne arbejde med materialer, håndværksteknikker og bæredygtighed som del af håndværk og design? Og samtidig give dine elever indblik i, hvilke muligheder der ligger i at tage en erhvervsuddannelse med et håndværksmæssigt islæt?

Dansk Arkitektur Center udbyder fra skoleåret 2020/2021 forløbet ’Håndværk i fremtidens arkitektur – modul I’. I skoleåret 2021/2022 tilbydes ’modul II’ og ’modul III’.

Forløbet er gratis og er særligt målrettet håndværk og design samt vejledning i udskolingen.

Formål og indhold

Formålet med forløbet er at give eleverne hands on kompetencer inden for håndværk og design samt åbne deres øjne for de muligheder, der ligger i håndværksfag som karrierevej.

Konkret inviteres eleverne til at deltage i et 2-årigt forløb fordelt over tre moduler og tre besøg i Dansk Arkitektur Center. Undervisningen er bygget op omkring et før-materiale, en byvandring med underviser fra Dansk Arkitektur Center og en model-workshop i Dansk Arkitektur Centers Educatorium.

Eleverne arbejder på modul I med forskellige byggematerialers egenskaber og lærer at træffe materialevalg omkring bæredygtighed og ressourcebevidsthed. Gennem designprocesser afprøver de forskellige håndværksteknikker og får her mulighed for at bearbejde materialer med fokus på både æstetik og funktion.

Modul II afholdes i efteråret 2021, og byder på en heldags byggeworkshop sammen med BY RUM SKOLE hvor eleverne på Bryghuspladsen foran Dansk Arkitektur Center bygger byrumsmøbler 1:1 sammen med et håndværkersjak og Dansk Arkitektur Centers undervisere.

Modul III fokuserer på bearbejdning af skitser, fotos og tekst til en samlet præsentation og træner eleverne i det præsentationsarbejde, som de skal mestre ved valgfagets afsluttende prøve.

Forberedelse

Forløbet består hvert år af et før-materiale, som gennemføres sammen med egen lærer på skolen forud for besøget i Dansk Arkitektur Center. Til forløbet findes lærervejledning samt før- og eftermateriale. Forløbet kræver 6 lektioners forberedelse inden klassen besøger Dansk Arkitektur Center.

Lærervejledning – modul I
Præsentationsslides – modul I
Noter til præsentation – modul I
Lærervejledning – modul II
Lærerpræsentation – modul II
Noter til lærerpræsentation – modul II
Elevark – modul II
Opsamlingsark – modul II

Projektet er støttet af Tømrermester Hans-Jørgen Langhoff og hustru Grethe Langhoffs Fond.