Dansk Arkitektur Center

Håndværk i fremtidens arkitektur

Foto: Dominik Scythe

Sted:

Dansk Arkitektur Center

Varighed:

Forløbet inkluderer én skoledag i DAC á 4 timer. Før- og eftermateriale kan placeres over 6-12 lektioner/ årligt.
Det anbefales at klassen arbejder med forløbet over 3 år.

Målgruppe:

7.-9. klasse. I kan enten vælge et 2- eller 3-årigt forløb (noter venligst dette i bookingen).

Fag:

Håndværk og design, matematik samt emnet Uddannelse og job

Pris:

Gratis (no show fee). DAC udbyder et begrænset antal forløb – først til mølle.

Vil du gerne arbejde med materialer, håndværksteknikker og bæredygtighed som del af håndværk og design? Og samtidig give dine elever indblik i, hvilke muligheder der ligger i at tage en erhvervsuddannelse med et håndværksmæssigt islæt?

Dansk Arkitektur Center udbyder fra skoleåret 2019/20 forløbet ’Håndværk i fremtidens arkitektur’. Forløbet er gratis og er særligt målrettet håndværk og design samt vejledning i udskolingen.
Forløbet kan afvikles fra d. 15 september 2019. 

Formål og indhold

Formålet med forløbet er at give eleverne kompetencer inden for håndværk og design og åbne deres øjne for de muligheder, der ligger i håndværksfag som karrierevej. Konkret inviteres de ind i et 3-årigt forløb og tæt samarbejde med DAC som byder på byvandringer, workshops i DACs Educatorium og undervisning tilbage på skolen.

Eleverne arbejder i forløbet med forskellige byggematerialers egenskaber og lærer at træffe materialevalg omkring bæredygtighed og ressourcebevidsthed. Gennem designprocesser afprøver de forskellige håndværksteknikker og får her mulighed for at bearbejde materialer med fokus på både æstetik og funktion.

Før, under og efter

Forløbet består hvert år af en FØR, UNDER og EFTER-del og foregår både i det københavnske byrum, i Dansk Arkitektur Centers undervisningslokaler og udstillinger i BLOX og hjemme på skolen. Til forløbet følger lærervejledning samt før- og eftermateriale. Materialerne bliver tilgængelige på hjemmesiden fra 1. september.
Forløbet kræver 6 lektioners forberedelse inden klassen besøger Dansk Arkitektur Center.

Har du spørgsmål til forløbet?

Kontakt:
Asløg Schytter Andersen, Undervisnings- og udviklingsansvarlig
3154 5138
asa@dac.dk

 

 

Projektet er støttet af Tømrermester Hans-Jørgen Langhoff og hustru Grethe Langhoffs Fond.