Håndværk i fremtidens arkitektur

Sted

Dansk Arkitektur Center

Varighed

Forløbet inkluderer én skoledag i DAC á 4 timer. Før- og eftermateriale kan placeres over 6-12 lektioner/ årligt.
Det anbefales at klassen arbejder med forløbet over 3 år.

Klassetrin

7.-9. klasse. I kan enten vælge et 2- eller 3-årigt forløb (noter venligst dette i bookingen).

Fag

Håndværk og design, matematik samt emnet Uddannelse og job

Pris

Gratis (no show fee). DAC udbyder et begrænset antal forløb – først til mølle.

Har du spørgsmål?

Luise J. Holm-Rathje
Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Tlf.: 31545138 / mail: ljr@dac.dk

Vil du gerne arbejde med materialer, håndværksteknikker og bæredygtighed som del af håndværk og design? Og samtidig give dine elever indblik i, hvilke muligheder der ligger i at tage en erhvervsuddannelse med et håndværksmæssigt islæt?

Dansk Arkitektur Center udbyder fra skoleåret 2019/20 forløbet ’Håndværk i fremtidens arkitektur’. Forløbet er gratis og er særligt målrettet håndværk og design samt vejledning i udskolingen.
Forløbet kan afvikles fra d. 15 september 2019.

Formål og indhold

Formålet med forløbet er at give eleverne kompetencer inden for håndværk og design og åbne deres øjne for de muligheder, der ligger i håndværksfag som karrierevej. Konkret inviteres de ind i et 3-årigt forløb og tæt samarbejde med DAC som byder på byvandringer, workshops i DACs Educatorium og undervisning tilbage på skolen.

Eleverne arbejder i forløbet med forskellige byggematerialers egenskaber og lærer at træffe materialevalg omkring bæredygtighed og ressourcebevidsthed. Gennem designprocesser afprøver de forskellige håndværksteknikker og får her mulighed for at bearbejde materialer med fokus på både æstetik og funktion.

Før, under og efter

Forløbet består hvert år af en FØR, UNDER og EFTER-del og foregår både i det københavnske byrum, i Dansk Arkitektur Centers undervisningslokaler og udstillinger i BLOX og hjemme på skolen. Til forløbet findes lærervejledning samt før- og eftermateriale.
Forløbet kræver 6 lektioners forberedelse inden klassen besøger Dansk Arkitektur Center.

Lærervejledning
Præsentationsslides
Noter til præsentation

 

 

Projektet er støttet af Tømrermester Hans-Jørgen Langhoff og hustru Grethe Langhoffs Fond.