Hvad er
arkitektur?

Sted

Dansk Arkitektur Center

Fag

Billedkunst

Varighed

2,5 time

Klassetrin

0.-6.klasse

Pris

1625 kr. 

Har du spørgsmål?

Luise J. Holm-Rathje
Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Tlf.: 31545138 / mail: ljr@dac.dk

Hvordan kan alle sanser sættes i spil, når arkitektur skal opleves? Vi giver dine elever spejl på næsen og bind for øjnene, når vi tager på byvandring for at finde ud af, hvad arkitektur egentlig er for en størrelse.

Under dette undervisningsforløb tager du og din klasse med på en kort byvandring på Slotsholmen efterfulgt af en workshop på DAC, hvor vi dykker ned i arkitekturens mange former og funktioner og arkitektens arbejdsproces.

På byvandringen sætter vi fokus på dine elevers egne oplevelser med omgivelserne og det sansende møde med arkitekturen. I får et spejl på næsen, bind for øjnene og udfordres i det hele taget til at udforske rum på nye måder. Tilbage på DAC skal dine elever prøve kræfter med forskellige former for arkitekturtegning.

Hvad er arkitektur? giver dine elever redskaber til at forstå den arkitektur de omgås med hver dag.

Under forløbet arbejder vi med

• Arkitekturforståelse – vurdering og oplevelse
• Materiale og skala
• Forskellige former for arkitekturtegning
• Historiske spor i nærområdet

Efter besøget i DAC

Kan I få vores værktøjskasse med opgavekort med, så arbejdet kan fortsætte hjemme i klassen.

Læringsmål

Undervisningsforløbet Hvad er arkitektur? er målrettet Fælles Mål for fagene billedkunst og historie:

Billedkunst

Kompetenceområde: Billedfremstilling
Færdigheds- og vidensmål: Skulptur og arkitektur
• Eleven kan fremstille billeder med arkitektur elementer
• Eleven har viden om arkitektur elementer

Historie

Kompetenceområde: Historiske spor
• Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.
• Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet.

Forløbet opfylder følgende læringsmål

Eleverne:
• Forstår hvad arkitektur er
• Forstår hvordan arkitektur påvirker os – og hvordan den kan være med til at binde vores by sammen
• Gør sige overvejelser omkring arkitekturens påvirkning af brugerne og arkitekturens indvirkning på omgivelserne
• Opnår kompetencer til at tænke analyserende i forhold til den arkitektur som omgiver os