Hvordan bor vi bedst
sammen?

Sted

Dansk Arkitektur Center

Fag

Billedkunst, Håndværk og design

Varighed

3 timer

Klassetrin

6.-10. klasse

Pris

Gratis (de første 25 forløb) herefter 1950 DKK

Kan bookes med afholdelse efter d. 18. november.

Har du spørgsmål?

Luise J. Holm-Rathje
Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Tlf.: 31545138 / mail: ljr@dac.dk

​Tag dine elever med i udstillingen Bo bedre bæredygtigt og lad dem skabe nye progressive bud på, hvordan vi kan bo med mere respekt for naturen, for vores fælles ressourcer og med mere medbestemmelse og fællesskab.

I udstillingen undersøger eleverne sammen med en underviser fra Dansk Arkitektur Center forskellige muligheder for at bo bæredygtigt i fremtiden: Hvordan kan en bolig være rammen om et godt og bæredygtigt liv?

Hvordan kan vi designe rum til fællesskaber og -aktiviteter? Inspirationen og diskussionerne tager vi med os til Educatorium, hvor eleverne i grupper bygger modeller af deres bud på fremtidens bæredygtige boliger. Elevernes modeller bliver en del af udstillingens Fælleshus, og eleverne får mulighed for at invitere forældre og søskende til at opleve modeller og udstilling.

Undervisningsforløbet sætter fokus på vigtigheden af fællesskaber, på det at bo sammen, og på at bo bæredygtigt. Samtidig er det en øvelse i at samarbejde om at skabe fælles bæredygtige løsninger med plads til både individ og fællesskab.

Læringsmål

Håndværk og design

Kompetenceområde: Design – Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling.

Færdigheds- og vidensmål: Idéudvikling – Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer inden for givne rammer, herunder med digitale værktøjer. Eleven har viden om skitsers formål og struktur.

Færdigheds- og vidensmål: Evaluering – Eleven kan præsentere eget produkt, herunder med digitale værktøjer. Eleven har viden om præsentationsformer.

Eleverne:
– opnår viden om arkitektur, bæredygtig byudvikling, fællesskaber samt indsigt i grønne områders betydning for den bæredygtige by
– lærer at udforske og researche på emner relateret til bæredygtig byudvikling
– får indblik i aktuelle og autentiske cases
– tildrager sig egne oplevelser med bæredygtige løsninger
– opnår kompetencer til at begå sig bæredygtigt
– får inspiration til og erfaring med at arbejde med problemløsning og tænke innovativt
– kan formidle sine løsninger – både i model og verbalt – og præsentere dem for klassen