Ingeniørens Innovative Designproces

Foto: Simon Frøsig Christensen / Roskilde Festival

Sted

Dansk Arkitektur Center

Fag

Matematik, Håndværk og design, Billedkunst, Innovation og entreprenørskab

Varighed

4 timer

Klassetrin

5.-9. klasse

Pris

Forløbet er gratis. Kan kun bookes i uge 45 – Engineering Day

Har du spørgsmål?

Luise J. Holm-Rathje
Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Tlf.: 31545138 / mail: ljr@dac.dk

Tag dine elever med på opdagelse i Dansk Arkitektur Center i BLOX. Lad eleverne prøve kræfter med ingeniørens arbejde og stifte bekendtskab med arkitektur, designproces og problemløsning, når de skal designe et koncerttelt.

Formål

Forløbet Ingeniørens Innovative Designproces er udviklet til at give dine elever indsigt i ingeniørens arbejde, redskaber, muligheder og udfordringer samt give dem en forståelse af, hvorfor arkitekten og ingeniøren har brug for at samarbejde for at bygge funktionelt, bæredygtigt og æstetisk. Eleverne vil i DAC blive stillet en række opgaver, der opfordrer dem til at gå på opdagelse i udstillingen, og eleverne vil selv prøve kræfter med at bygge modeller og afprøve løsningsforslag.

Forløbet giver gode elevforudsætninger for at arbejde innovativt med designprocesser i elevernes respektive fag. Eleverne skal trække på deres egen viden og kunnen i forhold til at kunne samarbejde, analysere, bearbejde, designe, præsentere og give respons på deres fælles løsninger.

Formålet med forløbet og den styrede designproces, som eleverne føres igennem, er at fremme elevernes evne til at arbejde kreativt i en systematisk idéudvikling. Idegenereringen sker i fællesskab og understøtter, at kendt viden kombineres og sættes i spil på en ny måde. Eleverne motiveres gennem den styrede proces til at undres, stille spørgsmål og bruge deres intuition, faglighed og kreativitet til at skabe nye løsninger.

Engineering Day er en del af Engineering i skolen, som er et samarbejde mellem Engineer the Future, VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Astra, finansieret af Villum Fonden, Engineering Day foregår i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus og Insero.

Læringsmål

Forløbet er målrettet Fælles Mål for fagene billedkunst, matematik, håndværk og design og innovation:

Billedkunst:

Kompetenceområde: Billedfremstilling

Færdigheds- og vidensmål (efter 5. klassetrin):

  1. Eleven har viden om arkitekturelementer
  2. Eleven har viden om sammenhæng mellem form og funktion i bygninger
  3. Eleven kan fremstille en arkitekturmodel ud fra egen planlægning

Billedkunst – valgfag

Undervisning i arkitektur er en del af vejledningen for valgfaget Billedkunst. Her hedder det, at vi alle er brugere af arkitektur, bygninger og byrum, og at det derfor er vigtigt at ’elever lærer at sanse, registrere og vurdere de nære fysiske omgivelser.’ Ligeledes, understreges vigtigheden af ’at elever får gode muligheder for at møde arkitekturen gennem undervisningstilbud, som skærper deres arkitektoniske forståelse og appetit på inddragelse i arkitekturen’.

Matematik:

Kompetenceområde: Geometri og måling

Færdigheds- og vidensmål (efter 6. klassetrin):

  1. Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser
  2. Eleven kan anvende skitser og præcise tegninger
  3. Eleven kan tegne rumlige figurer med forskellige metoder

Færdigheds- og vidensmål (efter 9. klassetrin):

  1. Eleven har viden om muligheder og begrænsninger i tegneformer til gengivelse af rumlighed
  2. Eleven kan fremstille præcise tegninger ud fra givne betingelser

Håndværk og design:

Kompetenceområde: Design

Færdigheds- og vidensmål:

  1. Eleven har viden om skitsers formål og struktur
  2. Eleven ar viden om brug af informations- og inspirationskilder

Innovation og entreprenørskab:

I vejledningen for valgfaget Innovation og entreprenørskab er det centralt ’at eleverne udvikler innovative og entreprenørielle kompetencer’. Ligeledes hedder det, at ’eleverne gives forudsætninger for at håndtere de udfordringer og udnytte de muligheder, der er forbundet med at være individ i en foranderlig og kompleks verden’.