Jagten på
fællesskabet

Sted

Kan afholdes i Dansk Arkitektur Center eller lokalt på skolen

Fag

Dansk, håndværk & design, billedkunst, tværfaglige forløb

Varighed

3 timer (der skal påregnes før-arbejde inden besøget)

Klassetrin

7.-10. klasse

Pris

1950 kr. inkl. computere, licenser til Minecraft (til brug på DAC, ikke på skolen), undervisningsmaterialer.

Gratis for folkeskoler i Københavns Kommune skoleåret 21/22.

Begrænset antal forløb.

Har du spørgsmål?

Luise J. Holm-Rathje
Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Tlf.: 31545138 / mail: ljr@dac.dk

​Hvordan kan man skabe et nyt byrum, der giver plads til fællesskab og inviterer til aktivitet på tværs af generationer? Med Minecraft som redskab bygger eleverne løsninger, hvor fællesskabet kan blomstre.

I undervisningsforløbet Jagten på fællesskabet bliver dine elever arkitekter for en dag. Undervisningen tager afsæt i en diskussion om, hvorvidt arkitektur kan indbyde til mere fællesskab i byen, og eleverne arbejder herefter frem mod løsninger, der kan styrke fællesskabet i det fiktive boligområde Lykkeparken i Minecraft.

Som en del af et gruppearbejde skal dine elever igennem en styret designproces skabe multifunktionelle byrumsløsninger til flere brugere. Eleverne skal bl.a. hente inspiration i vores aktuelle udstilling Kids’ City, hvor de vil møde flere autentiske eksempler på arkitektur, der inviterer til leg og fællesskab.

Eleverne arbejder med kontekst, målgruppe og funktionalitet og skal undervejs benytte sig af redskaber som idégenerering, skitsering og præsentation.

Materialer til lærerens før- og efterarbejde

Download lærervejledning

Download PowerPoint til forberedelse af elever

Download noter til PowerPoint

Download forberedende tekster til lærer

Læringsmål

1) Jagten på fællesskabet er tilrettelagt til demokratiundervisning i henhold til folkeskolelovens formålsparagraf § 1, stk. 3. Her fremgår det om folkeskolens formål:
Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

2) Jagten på fællesskabet er tilrettelagt så det imødekommer det tværgående fokusområde i de nye Forenklede Fælles Mål for It og medier.

3) Undervisningsforløbet understøtter en række kompetencemål for hhv. dansk (billedkommunikation), billedkunst (billedfremstilling) og håndværk & design (design). I kompetencemålene for dansk hedder det for området ‘fremstilling’ at eleven skal kunne ‘udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer’.

4) Undervisningsforløbet kan også være en del af den understøttende undervisning der ‘skal sikre, at eleverne møder endnu flere forskellige måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse, og at de får mulighed for at arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser. Den kan have både et direkte fagrelateret indhold, som eksempelvis de obligatoriske emner, og et bredere sigte, som eksempelvis opgaver, der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Dette kan eksempelvis være indsatser i forhold til at styrke klassefælleskabet, besøg på ungdomsuddannelser og meget mere’.