Lær

Dansk Arkitektur Center tilbyder det mest omfattende udbud af undervisningsforløb, familieworkshops og undervisningsmaterialer inden for arkitektur og byudvikling rettet mod børn, unge, voksne og børnefamilier.

Dagsinstitutioner

Bro, bro, brille

Hvad er en bro? Hvilke typer findes der? Hvem bruger broer? De spørgsmål leger dette læringstilbud med. Vi udfordrer deltagerne til at bygge deres mest fantasifulde bud på en bro i LEGO klodser ud fra en række kriterier.

Vildt zoo design

Bliv zoo-designer for en dag. Hvilket zoo-anlæg kan du bedst lide? Og hvis du skulle bygge et hus til en pingvin, hvordan skulle det så se ud? Børnene får lov at sætte form på deres ideer til deres yndlingsdyr. Vi bygger zoo-anlæg ud af finurlige modelmaterialer og klipper dyr ud fra vores ’klippeark’.

0.-6. klasse og SFO

Hvad er arkitektur?

Hvordan kan alle sanser sættes i spil, når arkitektur skal opleves? Vi tager et spejl på næsen, bind for øjnene og ser dybt ind i et rør af pap og får på den måde et indblik i, hvordan rum kan udforskes på nye måder.

Digital arkiteturtegning

Hvordan kan man designe et nyt rum til at lære, hvor man bruger skolens uderum? I forløbet Digital arkitekturtegning – rum til at lære udvælger eleverne et sted i skolens uderum, som de vil arbejde med, og foretager opmålinger, byrumsanalyser og en række små øvelser.

I Christian den 4.s fodspor

Hvem var Christian den 4., og hvad har han betydet for Christianshavn? Hvorfor er han i dag kendt som den største danske byggekonge?

Grøn by / deleby

I undervisningsforløbet Bæredygtige Byer skal elever på mellemtrinnet arbejde med at skabe grønne byer, hvor fællesskabet kan blomstre. Det sker via et læringsmålstyret undervisningskoncept, der sætter fokus på hvordan arkitektur kan være en løftestang for at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Zoo design

Bliv klogere på hvordan vi designer til dyr. Hvordan bygger man så giraffen ikke slår sit hoved og pingvinen ikke får det for varmt? Og hvilket zoo-anlæg kan du bedst lide? Børnene får lov at sætte form på deres ideer til deres yndlingsdyr. Vi bygger zoo-anlæg ud af finurlige modelmaterialer og klipper dyr ud fra vores ’klippeark’.

Jagten på fællesskabet

Jagten på fællesskabet er et undervisningsforløb der foregår i computerspillet Minecraft. Eleverne skal gennem et særligt udviklet koncept spille sig igennem en række problemstillinger, som sætter fokus på demokratiske processer og fællesskab i almene boligområder og i Danmark som helhed.

Design med lys

Hvad betyder lys for vores oplevelse af arkitektur? Hvordan kan man designe lys til et givent rum? Undervisningsforløbet ”Design med lys” handler om et af arkitekturens kerneområder; lys.

7.-10. klasse

Rum for velfærd

I dette undervisningsforløb tager vi tilbage til 1950’erne og ser på, hvordan forestillinger om det gode liv samt den spirende velfærdsstat kom til udtryk i arkitekturen og planlægningen af forstæderne og Fingerplanen. Udgangspunktet er en tur rundt i Bellahøj i Brønshøj, hvor eleverne skal analysere området og undersøge sammenhænge mellem udviklingen af det danske velfærdssamfund og forstadens arkitektur.

Byens planer/Ørestad

Ørestad er et unikt eksempel på byplanlægning i København. Hvilke visioner havde man for planerne i 1990’erne? Og hvordan ser den aktuelle by ud?

Bæredygtige byer

Bæredygtige Byer er et udfordrende undervisningsforløb for elever i udskolingen. Eleverne skal gennem et særlig udviklet spilkoncept spille sig igennem en række problemstillinger, som er centrale for begrebet bæredygtighed, samt for fremtidens bæredygtige byer.

Jagten på fællesskabet

Jagten på fællesskabet er et undervisningsforløb der foregår i computerspillet Minecraft. Eleverne skal gennem et særligt udviklet koncept spille sig igennem en række problemstillinger, som sætter fokus på demokratiske processer og fællesskab i almene boligområder og i Danmark som helhed.

Åben dagtilbud fra DAC& LEARNING

Zoo design

Bliv klogere på hvordan vi designer til dyr. Hvordan bygger man så giraffen ikke slår sit hoved og pingvinen ikke får det for varmt? Og hvilket zoo-anlæg kan du bedst lide? Børnene får lov at sætte form på deres ideer til deres yndlingsdyr. Vi bygger zoo-anlæg ud af finurlige modelmaterialer og klipper dyr ud fra vores ’klippeark’.

Bro, bro, brille

Hvad er en bro? Hvilke typer findes der? Hvem bruger broer? De spørgsmål leger dette læringstilbud med. Vi udfordrer deltagerne til at bygge deres mest fantasifulde bud på en bro i LEGO klodser ud fra en række kriterier.

Åben skoletilbud

Bæredygtige byer

Bæredygtige Byer er et udfordrende undervisningsforløb for elever i udskolingen. Eleverne skal gennem et særlig udviklet spilkoncept spille sig igennem en række problemstillinger, som er centrale for begrebet bæredygtighed, samt for fremtidens bæredygtige byer.

Digital arkiteturtegning

Hvordan kan man designe et nyt rum til at lære, hvor man bruger skolens uderum? I forløbet Digital arkitekturtegning – rum til at lære udvælger eleverne et sted i skolens uderum, som de vil arbejde med, og foretager opmålinger, byrumsanalyser og en række små øvelser.

Grøn by / deleby

I undervisningsforløbet Bæredygtige Byer skal elever på mellemtrinnet arbejde med at skabe grønne byer, hvor fællesskabet kan blomstre. Det sker via et læringsmålstyret undervisningskoncept, der sætter fokus på hvordan arkitektur kan være en løftestang for at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Zoo design

Bliv klogere på hvordan vi designer til dyr. Hvordan bygger man så giraffen ikke slår sit hoved og pingvinen ikke får det for varmt? Og hvilket zoo-anlæg kan du bedst lide? Børnene får lov at sætte form på deres ideer til deres yndlingsdyr. Vi bygger zoo-anlæg ud af finurlige modelmaterialer og klipper dyr ud fra vores ’klippeark’.

Ungdomsuddannelserne

Arkitekturens funktioner/indre by

Hvad udtrykker den enkelte bygning eller det samlede byrum? Hvordan understreges kongens magt, kirkens guddommelighed eller en butiks trendy stil arkitektonisk?

Er det bæredygtigt?

Undervisningsforløbet ‘Er det bæredygtigt?’ består af en byvandring samt et omfattende før-og-efter forløb. Ude i byen præsenteres eleverne for et stort tæppe med et værktøj på til at vurdere bygningers bæredygtighed. Forløbet giver således elever redskaber til at forstå og debattere bæredygtig byudvikling og de bæredygtige visioner som der f.eks. arbejdes med i København.

Arkitektens innovative arbejdsproces

I undervisningsforløbet Arkitektens Innovative Arbejdsproces skal eleverne gennemgå en innovationsproces gennem et særligt udviklet procesredskab med den målsætning at udvikle et konkret produkt.

Rum for velfærd

I dette undervisningsforløb tager vi tilbage til 1950’erne og ser på, hvordan forestillinger om det gode liv samt den spirende velfærdsstat kom til udtryk i arkitekturen og planlægningen af forstæderne og Fingerplanen. Udgangspunktet er en tur rundt i Bellahøj i Brønshøj, hvor eleverne skal analysere området og undersøge sammenhænge mellem udviklingen af det danske velfærdssamfund og forstadens arkitektur.

Byens planer/Ørestad

Ørestad er et unikt eksempel på byplanlægning i København. Hvilke visioner havde man for planerne i 1990’erne? Og hvordan ser den aktuelle by ud?

Bæredygtige byer

Bæredygtige Byer er et udfordrende undervisningsforløb for elever i udskolingen. Eleverne skal gennem et særlig udviklet spilkoncept spille sig igennem en række problemstillinger, som er centrale for begrebet bæredygtighed, samt for fremtidens bæredygtige byer.