Lærere og
undervisere

Har du spørgsmål til indhold?

Luise J. Holm-Rathje
Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Tlf.: 31545138 / mail: ljr@dac.dk

I Dansk Arkitektur Center tilbyder vi løbende lærerworkshops, inspirationsaftner og underviserevents, der kan forberede og inspirere lærere og undervisere til at arbejde med problematikker og temaer koblet til arkitekturens felt. Et arrangement vil typisk indeholde en hands on-opgave, et oplæg ved eksperter eller være platform for erfaringsudveksling og netværk.

Vi bestræber os på, at vores tilbud til undervisere og lærere er praksisnære og altid kobler sig til en aktuel tematik eller en konkret udstilling. Fremtidige events og arrangementer vil fremgå her på siden.

Om undervisning

Bliv klogere på vores undervisningsforløb i vores folder.