Lærere og
undervisere

Nyhedsbrev for lærere

I Dansk Arkitektur Center tilbyder vi løbende lærerworkshops, inspirationsaftner og underviserevents, der kan forberede og inspirere lærere og undervisere til at arbejde med problematikker og temaer koblet til arkitekturens felt. Et arrangement vil typisk indeholde en hands on-opgave, et oplæg ved eksperter eller være platform for erfaringsudveksling og netværk.

Vi bestræber os på, at vores tilbud til undervisere og lærere er praksisnære og altid kobler sig til en aktuel tematik eller en konkret udstilling. Fremtidige events og arrangementer vil fremgå her på siden.

Om undervisning

Bliv klogere på vores undervisningsforløb i vores folder.

Kvinder skaber rum
– et undervisningsmateriale

Dansk arkitekturhistorie er i dag koncentreret omkring nogle få velkendte mandlige skikkelser, der ofte fremhæves for markante værker.

Historisk set har kvindelige arkitekter været sværere at få øje på. Men kvinder har også haft en stor betydning – ikke mindst for den hverdagsarkitektur, der omgiver os alle i form af skoler, parker og almene boliger. I undervisningsmaterialet, som er tilrettelagt til Design og arkitektur samt Historie på ungdomsuddannelser, præsenteres eleverne for en ny måde at gå til arkitekturhistorien på;

Eleverne får via artikler, øvelser og arkivmateriale et indblik i hidtil ufortalte historier om kvinders rolle i arkitekturen. De ufortalte historier aktualiseres, når eleverne selv skal analysere og reflektere over eftervirkningerne i dag, og overveje koblinger til egne omgivelser. Hvordan afspejler historien sig i den måde vores arkitektur er indrettet på?

Materialet består af fem kapitler, der hver er suppleret med øvelser, historisk kildemateriale samt litteratur og podcasthenvisninger.

Kvinderne får deres eget hus

En bygning til kvinder – skabt af kvinder. Kapitlet udfolder tiden omkring 1930, opførelsen af Kvindernes Bygning og introducere til arkitekten bag – Ragnar Grubb.

Download materiale

Velfærd til alle

Velfærd, fingerplan og forbindelser. Kapitlet præsenterer arkitektparret Karen og Ebbe Clemmesen samt deres anerkendte byggeri Kildeskovshallen.

Download materiale

Nye måder at bygge og bo på

Samfund i opbrud og arkitektur i eksperimenterende opløsning. Kapitlet zoomer ind på arkitektparret Susanne Ussing og Carsten Hoff. Parret bidrager aktivt til byggeeksperiment i Thylejren i 1970.

Download materiale

Revolution i køkkenet

Et køkken sat på formel. Kapitlet præsenterer de to kvinder køkkenarkitekt Ulla Tafdrup og arkitekt Grethe Meyer samt deres arbejde med køkkenet som konkret case.

Download materiale

Kysten tilhører os alle

Sommerhus eller feriepalads.  Kapitlet ser nærmere på danskernes forhold til kysten og sommerhustraditionen i Danmark. Her introduceres Anne Marie Rubin og hendes arbejde med at sikre en ny tilgang til planlægning langs kysterne.

Download materiale

Podcast

Ud over undervisningsmaterialet findes podcastserien “De glemte arkitekter”, der i seks afsnit sætter fokus på kvinder i dansk arkitektur fra 1925-1975. Serien består af seks afsnit, og første afsnit – Hvor er kvinderne? – introducerer forskerne og formålet med projektet.

Episoder

1 Hvor er kvinderne?
2 Kærlighed
3 Alternativer
4 Visioner
5 Vækst
6 Omsorg

Du finder podcast-episoderne her eller på din foretrukne podcast-platform.

 

Materialet er skabt på baggrund af forskningsprojektet “Kvinder i dansk arkitektur – en ny historie om køn og praksis” ved Københavns Universitet og udviklet i et samarbejde mellem Dansk Arkitektur Center og arkitekturhistoriker og ph.d. Jannie Rosenberg Bendsen.

×