Dansk Arkitektur Center

Andreas Volquartz Overgaard

Brand Specialist

Jeg arbejder med DACs brand på en række flader: Som tekstforfatter, som redaktør på vores hjemmeside dac.dk og som rådgiver om vores brand i både koncept- og eksekveringsfasen. Desuden er jeg med til at implementere den nye brandstrategi i organisationen i alt fra workshops til forfatning af boilerplates.

Jeg har en master i arkitekturhistorie fra The Bartlett School of Architecture, University College London, en kandidat i sociologi fra Københavns Universitet og har været gæstestuderende ved Yale University og The University of Hong Kong.