Dansk Arkitektur Center

Anne-Mette Hyveled

Projektleder (Barselsorlov)
+45 3126 4624

Anne-Mette er projektleder i DAC og driver projekter, der primært retter sig mod professionelle aktører inden for byggeri og arkitektur.

Anne-Mette er blandt andet ansvarlig for The Daylight Award, en international prisuddeling af to dagslyspriser initieret af de tre Velux Fonde. Herudover står hun for en række indsatser i projektet RENOVER prisen, som Grundejernes Investeringsfond og Realdania står bag.

Anne-Mette er desuden en central del af projektteamet omkring innovationsnetværket Sprout, herunder Sprout Talent Week.