Dansk Arkitektur Center

Emmy Laura Perez Fjalland

Ph.D. Studerende

Emmy Laura er Ph.D.-studerende (start dec. 2014) og undersøger hvordan sammenhængen mellem byudvikling, deleøkonomi og fødevaresystemer kan være med til at fremme bæredygtige samfund.

Emmy var med til at udvikle og afvikle Dansk Arkitektur Centers projekt ‘Deleby: Kan vi dele os til bedre byer og lokalsamfund?’ i 2015 og 2016. Mere specifikt fokuserer Emmy på deleøkonomien i og mobiliteten af fødevare og rester mellem land og by. Teoretisk set forfølger Emmy begreber som fødevare, affald, by-land, commons, bæredygtighed, fortællinger, sporafhængighed og mobiliteter (i fødevarenetværk).

Ph.d. projektet er et samarbejde mellem Dansk Arkitektur Center og PhD-programmet ‘Samfund, Rum & Teknologi’ ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet.