Dansk Arkitektur Center

Henrik Funder Hornbek

Forretningscontroller
+4520423201

Henrik er forretnings controller. Han har det praktiske ansvar for understøttelsen af budget- og økonomirapportering samt understøttelsen af økonomistyringen af DACs projekter.