Dansk Arkitektur Center

Jonathan Schmidt

Ph.D. Studerende

Jonathan er Ph.D.-studerende og undersøger, hvordan ’innovation spaces’ kan fremme innovation indenfor bæredygtig urbanisering.
Projektets empiriske fokus ligger på innovationsplatformen BLOXHUB. Formålet er at identificere hvilke arrangementsformater og organisationsformer, der er bedst egnet til at facilitere tværfaglige innovationsprocesser. Ph.D. projektet er et samarbejde mellem Dansk Arkitektur Center, BLOXHUB, og Department for Organisation på Copenhagen Business School.