Dansk Arkitektur Center

Pia Rost Rasmussen

Aktivitetschef LIFE
+45 6160 0154

Som aktivitetschef leder jeg et dygtigt team af projektledere, undervisere og guider, som dagligt skaber og formidler events, ture og undervisning til DACs publikummer af børn, unge og voksne.Som Steen Eiler Rasmussen skrev i 1957 (Om at opleve arkitektur), så ’(…) produceres arkitekturen af almindelige mennesker og for almindelige mennesker. Derfor skulle den også være almindelig forstaaelig.’ Min opgave er via projekter og aktiviteter at bidrage til arkitekturoplevelser af høj kvalitet, også for ikke-arkitekter.

Jeg er cand. Mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling og læser en Diplom i ledelse. Skriv til mig, hvis du ønsker at indgå samarbejde eller partnerskab med DAC omkring vores mange aktiviteter til et nysgerigt, loyalt og engageret publikum.