Dansk Arkitektur Center

Rasmus Petersen

Projektcontroller
+45 2974 3845

Support for projektledere ift. struktur, oprettelse, og undervisning.
Superbruger af projektstyringssystemet WB, herunder undervisning i brug og informationsudtræk.
Videreudvikling af rapporter og analyser, der forbedrer projektorganisationens økonomiske styring.