Dansk Arkitektur Center

Søren Svinth Aagaard

Studentermedarbejder

Søren Svinth Aagaard er studentermedarbejder i BUILD/CITIES teamet, hvor han primært arbejder med opgaver vedrørende kundeanalyser og databehandling. Sørens opgave er at bearbejde spørgeskemaer og kundedata, således at DAC kan videreudvikle sig i deres projekter mht. at kunne imødekomme kundernes ønsker. Målet er at gøre kundeoplevelsen bedre for alle.

Søren er i gang med en kandidatuddannelsen Cand.Merc.Mat (erhvervsøkonomi og matematik) på CBS og har en bachelor i erhvervsøkonomi og matematik (HA.Mat).