Dansk Arkitektur Center

Tanya Lindkvist

Programchef for LIFE
+45 2167 0749

Tanya Lindkvist er programchef for DAC& LIFE og ansvarlig for et samlet program med hovedvægt på udstillinger, tours, events, arrangementer, learning, workshops samt generelt oplevelsesdesign for kulturpublikummet.

Tanya har arbejdet professionelt med kultur i over 10 år, både i museumsverdenen og i universitets regi. Senest som museumsinspektør på Sorø Kunstmuseum, som i 2011 genåbnede med en ny museumsbygning tegnet af Lundgaard og Tranberg Arkitekter. Tanya har udgivet en række faglige publikationer om bl.a. kulturformidling, didaktik, kunst- og kulturhistorie med særligt fokus på redefinering af publikumsbegrebet mhp. at stimulere til engagement og læring gennem aktiv deltagelse og inddragelse af publikums ressourcer.

Tanya skriver og holder foredrag om en række emner fra publikumsudvikling, kulturens potentialer til branding og har siddet i flere faglige tillidshverv bl.a. i Kulturministeriets kunsthistoriske råd, kommissorium vedr. brugerinddragelse m.fl.