Dansk Arkitektur Center

Nordhavn

Kreditering: By & Havn – Peter Sørensen

Tema

Københavns havn, områdeudvikling

Sights

Bl.a. The Silo, Sandkaj, Portland Towers, Konditaget Lüders, Kronløbsøen

Start

Hjørnet af Trelleborggade og Kalkbrænderihavnsgade

Slut

Ved Fortkaj med udsigt til Den Internationale Skole

Varighed

1,5 time

Max deltagere

20 personer

Pris

3.400 kr. inkl. moms og adgang til DACs udstillinger

Århusgadekvarteret er ved at tage endelig form. Området er det nye indre Nordhavns første bykvarter med plads til ca. 3.000 beboere og 7.000 arbejdspladser. På gåturen rundt i Århusgadekvarteret hører vi om fremtidsplanerne for området og præsenteres for den nye arkitektoniske formgivning af kvarteret.

Århusgadekvarterets gamle bygninger, siloer og kajanlæg skaber i samspil med de nye byrum, bebyggelser og brygger en fremsynet bydel med tydelige historiske spor. Den tætte bebyggelse med smalle stræder, små byrum og velafgrænsede gårdrum står i kontrast til vandets åbne vidder.

Vi går både langs det nye promenadestrøg Sandkaj, besøger konditaget Lüders, hvorfra der er udsigt over boliger og vandet, og ser nærmere på de nye boligbyggerier, der ligger tæt.

Udstillingen Himmel og hav!
By & Havns udstilling Himmel og hav! om Nordhavns udvikling, primært Århusgadekvarteret, er placeret i stueetagen af den gamle DLG Silo.
Læs mere om udstillingen og find åbningstider her

The Silo

The Silo

Lüdersvej 15, 2100 København, Denmark

Sandkaj

Sandkaj

Sandkaj, 2150 Nordhavn, Denmark

Portland Towers

Portland Towers

Århusgadekvarter, 2150 København, Denmark

Konditaget Lüders

Konditaget Lüders

P-hus Lüders på Helsinkigade, Helsinkigade 30, 2150 København, Denmark

Frihavnstårnet

Frihavnstårnet

Frihavnstårnet, Helsinkigade 18-20, 2150 København, Denmark

Hamborg Plads

Hamborg Plads

Hamborg Pl., 2150 København, Denmark

Havnehuset

Havnehuset

Antwerpengade, 2150 København, Denmark

Orienten

Orienten

Orientkaj, 2100 København Ø, Denmark

Göteborg Plads

Göteborg Plads

Göteborg Pl., 2150 København, Denmark

Frikvarteret

Frikvarteret

Baltikavej 30, 2100 København, Denmark

Pakhus

Pakhus

Klubiensvej 22, 2150 København, Denmark

Kalkbrænderihavnen

Kalkbrænderihavnen

Sundkrogskaj 19, 2100 København, Denmark

Andre gruppeture