Regnen kommer

Sted

Dansk Arkitektur Center

Fag

Geografi, håndværk & design, natur/teknologi

Varighed

3 timer (der skal påregnes før-arbejde – 1 lektion – inden besøget)

Klassetrin

6.-9. klasse

Pris

1950 kr. inkl. computere, licenser til Minecraft (til brug på DAC, ikke på skolen), undervisningsmaterialer.

Er I optagede af bæredygtighed, klima og arkitektur? Og vil I gerne lære, hvordan man udvikler bæredygtige byer, som kan imødekomme fremtidens klimaudfordringer? Hvordan man opfindsomt kan arbejde med regnvandshåndtering og skabe dejlige grønne åndehuller i byen? Så kom og byg en attraktiv og bæredygtig by i et digitalt univers i Minecraft sammen med jeres klassekammerater!

Regnen kommer er et spændende og udfordrende undervisningsforløb, hvor dine elever får lov til at fungere som byplanlæggere og skabere af deres helt egen digitale bæredygtige by, Blokby, i Minecraft. Eleverne skal arbejde med regnvandshåndtering og grønne løsninger og sørge for at Blokby bliver et attraktivt sted at leve og bo. De skal tænke kreativt og løsningsorienteret, tegne skitser af deres bæredygtige by og derefter bygge den digitalt.

Regnen kommer beskæftiger sig med en højaktuelt problemstilling, da 100-årsregn og skybrudsscenarier står øverst på listen over klimaudfordringer, som vi står over for at skulle håndtere netop nu. Opgaven for dine elever bliver i mindre grupper at samarbejde om at udvikle og optimere grønne områder og skabe løsninger til regnvandshåndtering i Blokby. Gennem opgaverne skal dine elever overveje, hvad bæredygtighed betyder for dem og hvordan de selv kan påvirke udviklingen i en bæredygtig retning ude i den virkelige verden.

Dine elever bliver under Regnen kommer prøvet på deres visionære evner og trænet i at samarbejde om et fælles projekt – og produkt. De vil opnå en større forståelse for vor tids klimaudfordringer, og hvorledes vi kan imødekomme dem i byerne. Med nyerhvervet viden og fagsprog vil dine elever blive rustet til at håndtere den aktuelle klimaproblematik og kunne påvirke byudviklingen – både nu og i fremtiden.

Forløbet består også af et før- og efterarbejde, hvor din klasse orienterer sig inden for bæredygtighed, klimaudfordringer og arkitektur (med afsæt i autentiske cases), går på opdagelse i lokalområdet og udarbejder skriftlige præsentationer af deres løsninger i Blokby.

Under forløbet arbejder vi med

 • bæredygtighed, klimaudfordringer og arkitektur – forberedelse og research
 • eksempler på løsninger af regnvandsopsamling/-afledning og grønne områder
 • undersøgelse af bæredygtige løsninger i lokalområdet – hjemmeopgave
 • skitsering, feedback, justering, produktion og præsentation af regnvandshåndtering og grønne løsninger i den fiktive by Blokby i Minecraft
 • udarbejdelse af skriftlige præsentationer af de valgte løsninger i Blokby

FØR besøget i DAC

Skal du læse de baggrundtekster, du finder i Lærervejledningen, og via DACs PowerPoint-præsentation gennemgå de nye begreber og eksempler på bæredygtige løsninger med dine elever. Du skal sætte dem i gang med at researche og dele dem op i grupper på ca. 3-4 personer, så klassen er klar til gruppearbejdet under forløbet i DAC. Afslutningsvis skal du give dine elever som hjemmeopgave at undersøge lokale løsninger på regnvandshåndtering og rekreative områder og fremlægge dem for klassen (i alt ca. 1-2 lektioner).

EFTER besøget i DAC

Kan eleverne udarbejde skriftlige præsentationer af deres løsninger i Blokby i Minecraft med udgangspunkt i spørgsmålene i Lærervejledningen på side 4. Skriftligt og visuelt materiale kan efterfølgende udstilles på skolen (ca. 1 lektion).

Materialer til lærerens før- og efterarbejde

Download lærervejledning
Download elevvejledningen
Download PowerPoint til forberedelse af elever

Hvis du vil vide mere om Regnen Kommer! er du velkommen til at kontakte Undervisnings- og udviklingsansvarlig Luise Holm-Rathje på mail ljr@dac.dk eller telefon +45 3154 5138/+45 3257 1930.

Læringsmål

Undervisningsforløbet Regnen Kommer! er målrettet Fælles Mål for fagene Geografi og Håndværk og design:

Geografi:

Kompetenceområde: Perspektivering – Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

 • Færdigheds- og vidensmål: Perspektivering i naturfag – Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder. – Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling
 • Færdigheds- og vidensmål: Jorden og dens klima – Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til klimaændringer og global opvarmning. – Eleven har viden om aktuelle klimaproblematikker, klimateorier og klimamodeller

Håndværk og design:

Kompetenceområde: Design – Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling

 • Færdigheds- og vidensmål: Idéudvikling – Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer inden for givne rammer, herunder med digitale værktøjer. – Eleven har viden om skitsers formål og struktur
 • Færdigheds- og vidensmål: Evaluering – Eleven kan præsentere eget produkt, herunder med digitale værktøjer. – Eleven har viden om præsentationsformer

Natur/teknologi:

Kompetenceområde: Perspektivering – Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser

 • Færdigheds- og vidensmål: Perspektivering i naturfag
 • Eleven kan sætte anvendelse af natur og teknologi i et bæredygtigt perspektiv.
 • Eleven har viden om enkle principper for bæredygtighed

Regnen Kommer! opfylder følgende læringsmål:

Eleverne:

 • opnår viden om klimaudfordringer og regnvandshåndtering samt indsigt i grønne områders betydning for den bæredygtige by
 • lærer at udforske og researche på emner relateret til bæredygtig byudvikling
 • får indblik i aktuelle og autentiske cases
 • tildrager sig egne oplevelser med bæredygtige løsninger ved at gå på opdagelse i lokalområdet
 • opnår kompetencer til at begå sig bæredygtigt
 • får inspiration til og erfaring med at arbejde med problemløsning og tænke innovativt
 • udvikler evner til at anvende digitale redskaber til videnskonstruktion
 • kan formidle sine løsninger – både skriftligt og verbalt – og præsentere dem for klassen

————————-

Undervisningsmaterialet Regnen Kommer! er udviklet i samarbejde med Microsoft og med afsæt i udstillingen Regnen Kommer – Hvordan klimatilpasning giver os bedre byer. Udstillingen er oprindeligt udviklet i et partnerskab mellem Dansk Arkitektur Center og Realdania. Projektet er støttet af COWI og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Projektet er skabt i samarbejde med Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Smith Innovation og Carlberg Christensen.

————————-

×