Retten på
Frederiksberg

Sted

Howitzvej 32, 2000 Frederiksberg

Åbent

Søndag kl. 10-17

Tilgængelighed

 • Lift / rampe / niveaufri adgang til hoveddør
 • Niveaufri adgang inde i bygningen / stedet
 • Niveaufri adgang til udearealer
 • Elevator
 • Handicaptoilet
 • Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefra
 • Stole eller bænke man kan hvile sig på
 • Mulighed for at spise/drikke
 • Handicapparkering
 • Teleslynge
 • Medlem af Solsikkesnoren
 • Medlem af God Adgang

Frederiksbergs fredede domhus fra 1921 og den moderne tilbygning fra 2012 er med vilje en smule tilknappede i deres fremtoning, men nu åbner de dørene for nysgerrige blikke. Kom med til Open House hos Retten på Frederiksberg.

Frederiksbergs fredede domhus fra 1921 fik for 10 år siden en nutidig naboejendom med helt nye retssale, kontorer og opholdsfaciliteter for brugerne af domstolen. Domhuset er placeret i den centrale del af Frederiksberg, som grænser op til området omkring Solbjerg Plads. Et sted der de senere år har gennemgået en omfattende byudvikling og modernisering med metro, CBS, Frederiksberg Gymnasium og en række nye pladser.

Huset har en murstensfacade, som passer ind i stilen til de omkringliggende bygninger og Frederiksberg generelt. Der er i stenenes ler dog valgt en lysere tone for at give bygningen en mere tidssvarende karakter.

Man skal fornemme seriøsiteten

Udfordringen var at skabe en tilbygning, hvor man rent arkitektonisk kan fornemme seriøsiteten bag murene samtidigt med, at man føler sig velkommen. Samtidigt er alle vinduer til salene placeret over øjenhøjde for at undgå, at nysgerrige og forbipasserende kan kigge ind.

Alle husets brugere, med undtagelse af de tiltalte, har adgang til et aflangt atrium, der deler den fem etager høje bygning op i to halvdele. Atriet strækker sig gennem husets fulde længde fra syd mod nord og fungerer som naturlig lyskilde for alle husets etager, herunder retssalene som er placeret i bygningens to nederste etager.

Kom bag murene

Det er nok de færreste, der drømmer om at blive inviteret i retten, men når Open House inviterer ind bag murene er sagen en anden. Når du dukker op i receptionen, er det hverken som anklaget eller offer – men derimod med en sulten nysgerrighed. Og den skulle du meget gerne få stillet, når du får lov til at opleve den nye retsbygning med dens mange faciliteter samt den oprindelige fredede retsbygning fra 1921.

Læs mere om Retten på Frederiksberg

×