Strategisk Byledelse

for direktører

Strategisk Byledelse for direktører er et treårigt kompetenceudviklingsforløb for direktører i danske kommuner. Forløbet er en masterclass, et netværk og et læringsrum, som gør dig i stand til at handle strategisk i forhold til de udfordringer, som din kommune står overfor. Forløbet giver dig et fortroligt rum med andre direktører, hvor udfordringer og løsninger deles igennem fælles sparring, diskussion og refleksion.

Nyt hold startede februar 2019!
Læs om forløbet her – download folder

Strategisk Byledelse for direktører har fokus på byers og kommuners strategiske udvikling, omstilling og lederskab i en tid præget af global konkurrence, klimaforandringer, urbanisering og en lang række andre politiske, økonomiske og sociale udfordringer.

Målgruppe
Strategisk Byledelse for direktører er målrettet kommunaldirektører, tekniske direktører, udviklingsdirektører og lignende.

Mål
Hensigten er gennem viden og netværk at understøtte og styrke kommunale direktører i strategisk by- og kommuneledelse, herunder samspillet med land og by, kommunens rolle i den regionale og internationale udvikling samt netværksledelse på tværs af sektorer og brancher.

Udbytte

  • Kompetenceudvikling for topledere i arbejdet med den kommunale udvikling, hvor de procesmæssige udfordringer og muligheder er centrale emner.
  • Indsigt i redskaber til ledelse og opbygning af strategiske udviklingsprojekter.
  • Inspiration fra førende nationale og internationale praktikere og eksperter.
  • Netværk med direktører fra andre danske kommuner.
  • Dialog og videndeling med udgangspunkt i case-baseret læring og sparring på egne udfordringer.

Direktører i mere end 60 % af landets kommuner har deltaget i det 3-årige forløb Strategisk Byledelse. En netop afsluttet COWI-evaluering af Strategisk Byledelse vurderer, at kompetenceudviklingsforløbet har national betydning for kommunernes byudvikling.

Læs summary
Læs evalueringen

Tre hurtige om Strategisk Byledelse

  • Strategisk Byledelse for direktører er et 3-årigt forløb for kommunale direktører, som sætter fokus på byledelse, innovation og byplanlægning og henter inspiration fra best practice cases i Danmark og i udlandet.
  • Strategisk Byledelse har fokus på redskaber og strategier, som direktører i danske kommuner kan bruge til håndtering af komplekse byudviklingsudfordringer i en globaliseret verden.
  • Strategisk Byledelse er en faglig platform, hvor kommunale direktører kan dele erfaringer om udfordringer og potentialer i deres respektive kommuner.