Foto: Juri Hiensch

Strategisk Byledelse

for fagchefer

Strategisk Byledelse for fagchefer er et 1-årigt kompetenceudviklingsforløb for fagchefer i danske kommuner. Forløbet er en masterclass, et netværk og et læringsrum, som gør dig i stand til at handle strategisk i forhold til de udfordringer, som din kommune står over for. Strategisk Byledelse for fagchefer  giver dig et fortroligt rum med andre fagchefer, hvor barrierer og udfordringer deles igennem fælles sparring, diskussion og refleksion.

Nyt hold startede januar 2019.
Læs om forløbet her – download folder

 ”Jeg vil helt klart anbefale kurset […] Man får faglig, teoretisk viden om det strategiske i byledelse, hvordan man arbejder med det og hvad man skal have sig for øje. Det var super interessant og spændende.” Mai-Britt Jensen: Afdelingsleder Plan & Kultur i Faaborg-Midtfyn Kommune, tidligere deltager

 

Strategisk Byledelse for fagchefer giver dig værktøjer til at foretage omverdenanalyser af de udfordringer og muligheder, som din kommune og by står over for. SBL er et 1-årigt forløb med fire seminarer og en studietur. Programmet styrker dine forudsætninger for at kunne understøtte de strategiske udviklingsspor, som skal følges de kommende år i din kommune. Dette er afgørende for at kunne geare og supportere den kommunale organisation, indgå i netværksstyring med dine politikere og direktører, samt handle strategisk sammen med kommunens andre forvaltninger og interessenter.

Tre hurtige om strategisk byledelse

  1. Strategisk Byledelse er et 1-årigt forløb for kommunale fagchefer, som sætter fokus på byledelse i en tid præget af øget global konkurrence, klimaændringer og fraflytning fra land til byer
  2. Strategisk Byledelse styrker fagchefens forudsætninger for at kunne understøtte og implementere de strategiske mål, som sættes af den politiske ledelse og direktion
  3. Strategisk Byledelse er en faglig platform, hvor kommunale fagchefer kan dele erfaringer vedr. udfordringer og potentialer i deres respektive kommuner

Målgruppe
Strategisk Byledelse for fagchefer er et nyt skræddersyet forløb til kommunale chefer, der opererer lige under den kommunale topledelse. Kommunale fagchefer eksemplificeres ved plan-, erhvervs-, udviklings-, kulturchefer og lignende fra alle kommunale forvaltninger. Termen ‘fagchefer’ bruges velvidende, at dette er en betegnelse, som er i opbrud i mange kommuner. Vigtigst er det, at du som kommende kursist er en af dem, der til dagligt har opgaven med at afkode dine politikeres og din topledelses signaler og omsætte dem til konkrete projekter og handling.Strategisk Byledelse for fagchefer vægter kommunal tværfaglighed højt og er derfor åbent for alle slags fagchefer på tværs af kommunale forvaltninger. Det er derfor oplagt, omend ikke et krav, at deltage flere fagchefer fra samme kommune fra forskellige forvaltninger.

Mål
Hensigten med Strategisk Byledelse for fagchefer  er at klæde dig bedre på til at agere i en kommunal praksis præget af nye virkeligheder, nye roller og nye relationer. Gennem viden, værktøjer og netværk styrker vi dig i strategisk byledelse og innovative byudviklingsprocesser med det formål, at du bedre kan understøtte og implementere de strategiske mål, som sættes af din politiske ledelse og direktion. Du lærer konkret om strategiske alliancer, samt får værktøjer til at kunne samle tværpolitiske områder f.eks. kulturpolitik, erhvervspolitik og turismepolitik til én overordnet strategi for din by og kommune.

Udbytte

  • Kompetenceudvikling inden for ledelsesdimensionen i arbejdet med byudvikling, hvor de procesmæssige udfordringer og muligheder er centrale emner
  • Indsigt i nogle af de nyeste redskaber til ledelse af strategiske byudviklingsprojekter
  • Inspiration fra førende nationale og internationale praktikere og eksperter
  • Netværk med direktører fra andre danske kommuner
  • Dialog og videndeling med udgangspunkt i casebaseret læring og sparring på egne udfordringer

 

Hvad siger tidligere deltagere om Strategisk Byledelse for fagchefer?

Mere end 60% af landets kommuner har allerede deltaget i et Strategisk Byledelse-forløb – og reaktionerne fra tidligere deltagere er meget positive.

Her kan du dykke ned i oplevelserne fra fire tidligere deltagere og få en fornemmelse for forløbet:

Ingelise Damm, Vicedirektør hos Børne- og Kulturforvaltningen i Gladsaxe Kommune
Hvorfor valgte du at deltage i Strategisk Byledelse for fagchefer?

I Gladsaxe arbejder vi tæt sammen om kommunens tværgående vækststrategi, som hos os omfatter erhvervsområdet, velfærdsområdet og byens udvikling. Vi er meget optaget af de potentialer, der ligger i koblingerne mellem områderne. Strategisk Byudvikling handler derfor for mig også om at tænke velfærdsområderne, som jeg repræsenterer, med ind i arbejdet med at udvikle en by der lever og er attraktiv for både mennesker og erhvervsliv. I Gladsaxe Kommune var vi enige om, at det ville være rigtig godt for os at få et fælles afsæt for vores tværgående, strategiske arbejde.

Hvad har det betydet at deltage sammen med en chefkollega?

For mig har det været rigtig vigtigt. Styrken ved at være flere sammen ligger bl.a. i de fælles refleksioner om, hvad vi har set og hørt – og i dialogerne om hvordan vi kan bringe det i spil lokalt. Det gør det lettere at fastholde inspirationen og arbejde videre med det, når man er flere. Jeg er overbevist om, at uddannelsen på den måde har en større effekt på længere sigt, end hvis jeg havde været alene afsted.

Hvad er den bedste/mest betydningsfulde indsigt eller oplevelse, du har haft ifm. forløbet?

Det er svært at vælge, for der har været flere – både på det overordnede strategiske niveau, men også i forhold til samspillet med borgerne og viden om erhvervs- og planområdet. Men for mig gjorde turen til Utrecht et rigtig, rigtig stort indtryk. Deres målsætning om ’healthy urban living’, som gennemsyrer alle deres byudviklingsprojekter – og ikke mindst deres satsning på cykler som det foretrukne transportmiddel – er voldsomt imponerende. Jeg ville aldrig have troet, at det var muligt at opnå den effekt, de har opnået. Det var en stærk oplevelse.

Hvad har du fået ud af at deltaget i forløbet?

Jeg har personligt fået en større forståelse for, hvad der er på spil i forhold til strategisk byudvikling. Og så har jeg fået mere viden om de forskellige områder, jeg arbejder sammen med herhjemme, og om hvordan mit område kan koble sig bedre til disse. Denne viden er opbygget gennem en kombination af selve forløbet og det netværk, der følger med. Man får præsenteret en masse oplæg med viden fra eksperter, og efterfølgende foldes det ud i dialogen med de andre deltagere. Det netværk, der er blevet skabt, kommer helt sikkert til at betyde noget fremadrettet.

Vil du anbefale forløbet? Hvorfor?

Det vil jeg helt sikkert. I Gladsaxe har vi jo rigtig meget fokus på tværgående samarbejde omkring byens udvikling, og det tror jeg i virkeligheden er en dagsorden, der gør sig gældende i rigtig mange kommuner. Hvis man for alvor skal udnytte de potentialer, der ligger i det tværgående samarbejde, er det vigtigt, at de forskellige fagområder har et fælles grundlag at arbejde ud fra, og at man har en forståelse og indsigt i hinandens områder. Det er ikke kun den byplanmæssige tilgang og den fysiske planlægning, der er relevant i den strategiske byudvikling. En kommune er selv en stor virksomhed, og der ligger et stort potentiale i at få tænkt alle områder med. Jeg synes, at forløbet er anbefalelsesværdigt, da det netop er en uddannelse som henvender sig bredere end som så. Strategisk byudvikling handler om de mennesker og virksomheder, som lever og færdes i kommunen, og derfor er velfærds- og erhvervsområderne rigtig vigtige at have med. Jeg kan absolut anbefale det.

Jesper Gemmer, By- og havneudviklingschef i Horsens Kommune
Hvorfor valgte du at deltage i Strategisk Byledelse for fagchefer?

Jeg tilmeldte mig forløbet for at få et værktøj og et indblik i byudviklingsprocesserne fra idé til realisering i en kommunal kontekst. Jeg har en baggrund fra den private sektor, så det var vigtigt for mig at finde ud af, om virkemidlerne i kommunalt regi var de samme. Så helt overordnet ønskede jeg at få et beredskab til, hvordan man imødegår både muligheder og udfordringer i sådan en proces.

Hvad har det betydet at deltage sammen med en chefkollega?

Det gav rigtig meget værdi, at jeg deltog sammen med en chefkollega. Forløbet var med til at gøre, at vi nu forstår hinandens forskellige udgangspunkter, men samtidigt at vi har én forståelse af det fælles mål. Vi er simpelthen kommet tættere på hinanden.

Vi har fundet ud af, hvad det er for nogle værdinormer, som vi hver især arbejder med i forhold til kvalitet i byudviklingen. Det er ikke kun det kommercielle, som jeg står for, eller det arkitektoniske og planlægningsmæssige, som min kollega står for. Det er simpelthen symbiosen af tingene, der skaber kvalitet i byudvikling. Så forløbet har helt klart givet værdi ift. at have en kollega at sparre med. I den daglige sparring er det helt formidabelt, at vi har været to afsted.

Hvad er den bedste/mest betydningsfulde indsigt eller oplevelse, du har haft ifm. forløbet?

Det kan lyde utrolig simpelt og banalt, men det mest betydningsfulde er egentlig at konstatere, at vi kender problemstillingerne i forvejen – jeg er bare blevet bekræftet i dem – og at jeg har fået et forskelligartet syn på, hvordan man kan håndtere disse problemstillinger.

Kurset har bibragt mig, at interessentsfæren måske er lidt mere kompleks, når man opererer i politiske styrede processer. Men jeg er mere tryg i min ageren, når jeg kan trække på erfaringer og læringer fra kursusforløbet.

Kurset har forsøgt at sætte det ind i en ramme, som man kan bruge – uden at det bliver alt for DJØF- agtigt. Det er med til at hive dig ud af den operationelle hverdag og så få gang i et andet mind-set, hvor der er lov til at tænke ud af boksen og lidt længere.

Hvad har du fået ud af at deltage i forløbet?

Med min deltagelse har jeg givet det strategiske sigte en overhaling – for det er blevet mere skarpt. Jeg vil sige, at jeg har skærpet det strategiske sigte. Og det skal holdes op imod hverdagen, hvor vi hele tiden bliver drønet ned i noget simpel, operationel praktik engang i mellem.

Og så har jeg selvfølgelig fået en hel masse konkrete, små værktøjer, gode foredrag og artikler og alt muligt andet godt, der har understøttet alt det her.

Så har jeg også fået et godt netværk. Det har givet meget værdi at snakke med de andre deltagere, for de har jo nogle tilsvarende problemstillinger. Det er rart at kunne ringe til nogle af de andre og bruge dem som en form for reference og til at underbygge argumentationen. Det er bare meget nemmere, når vi har været sammen gennem forløbet. Så netværket har stor værdi, fordi jeg har den baggrund fra den private sektor.

Vil du anbefale forløbet? Hvorfor?

Jeg har en værdinorm, at man aldrig kan få nok viden – specielt ikke når man skal gøre noget, der har indflydelse på andre mennesker. Kurset har en evne til at bringe dig lidt ud af den daglige trummerum og måde at gøre tingene på. Hvis du ikke engang i mellem vidensmæssigt bliver bragt lidt i ubalance, så bliver du heller ikke ved med at være en god arbejdskraft. Jeg synes, det ligger helt automatisk i, at man som vidensarbejder skal holde sin viden ajour. Så selvfølgelig vil andre fagchefer få noget ud af kurset.

Det er et godt, bredt kursus, der ikke er så specifikt, at det går hen og bliver et specialiseret kursus – for det må det aldrig blive. Vi er nemlig alle sammen et eller andet sted generalister, når vi er kommet på det her niveau i en kommune. Så kurset henvender sig til generalisten i niveauet med en vis dybde alligevel. Det er en hårfin balance. Gennem kurset fik vi formidlet masser af relevant viden. Så jeg har ingen problemer i at anbefale det til andre chefer.

Mai-Britt Jensen, Afdelingsleder Plan & Kultur i Faaborg-Midtfyn Kommune
Hvorfor valgte du at deltage i Strategisk Byledelse for fagchefer?

Det var helt klart den strategiske vinkel, der tiltrak mig til kurset. Jeg ønskede at få en faglig indsigt i, hvad der egentlig er baggrunden for, at strategisk byledelse er blevet vigtigere end det har været før.

Vores kommune er optaget af at fremme udviklingen af konkurrencedygtige byer ift. at tiltrække både virksomheder og tilflyttere. Det er noget, vi i stigende omfang skal leve af. Det er derfor ret væsentligt at forholde sig til strategisk byledelse og får viden om, hvordan vi praktiserer byledelse for at kunne klare sig i konkurrencen mellem byer.

Hvad er den bedste/mest betydningsfulde indsigt eller oplevelse, du har haft ifm. forløbet?

Jeg har jo fået meget værdifuld indsigt. Men jeg vil fremhæve den indsigt, jeg har fået omkring, hvorfor byerne er kommet i konkurrence. Det har været en værdifuld indsigt for mig ift. hvordan jeg har håndteret byledelse fremadrettet. Når man står midt i det, er det ikke altid at man lige kan overskue det på det overordnede strategiske plan. Kurset har givet mig nogle gode pejlemærker for, hvordan vi skal håndtere byudviklingen.

Forløbet har også gjort, at jeg bedre har kunnet bringe min kultur- og fritidsafdeling i spil. Byliv er et vigtigt konkurrenceparameter for udviklingen af byer. Jeg har efter kurset etableret en faggruppe, hvor vi arbejder mere aktivt med byliv, som en faglig kompetence på tværs af de to fagligheder i hhv. min kultur- og fritidsafdeling og min planafdeling.

Hvad har du fået ud af at deltaget i forløbet?

Helt overordnet har jeg fået adgang til et spændende netværk med mange forskellige typer af erfaringer. Dem, som deltog i kurset, havde en enorm viden om mange ting. Gennem at bygge relation i netværket kan vi nu spørge hinanden til råds og bruge hinanden. Og jeg har fået mulighed for at prioritere noget, der er målrettet mod min målgruppe – der arbejder med byudvikling.

Og så vil jeg sige, at studieturen var rigtig, rigtig god. Det giver noget inspiration at se, at andre er lykkedes med god byledelse. Det var et meget tydeligt eksempel at være i Utrecht og møde den strategiske ledelse og se alt det de har lavet – både ift. boligområder og infrastruktur. Det var spændende og meget inspirerende.

Vil du anbefale forløbet? Hvorfor?

Jeg vil helt klart anbefale kurset. Dels på grund af den inspirerende faglighed, som jeg synes er væsentlig for at kunne bedrive byledelse som fagchef. Man får faglig, teoretisk viden om det strategiske i byledelse, hvordan man arbejder med det og hvad man skal have sig for øje. Det var super interessant og spændende.

Dels på grund af de relationer, vi opbyggede på holdet. I vores stilling er vi nogle gange lidt ensomme – forstået på den måde, at der jo kun er én planchef i kommunen. Det er ret inspirerende at have adgang til et netværk på tværs af kommunerne og dele viden. For mig var netværket rigtig vigtigt.

Morten Møller Iversen, Stabschef for By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune
Hvorfor valgte du at deltage i Strategisk byledelse for fagchefer?

Jeg er måske ikke den oplagte deltager, da jeg har en politologisk baggrund. Men til daglig arbejder jeg med mange fagligheder indenfor teknik og miljø, hvor man skal kombinere økonomi, arkitektur, god byplanlægning, bæredygtighed osv. Forløbet kombinerer rigtig mange af disse elementer og giver nogle bud på, hvordan man laver en optimal byudvikling. Det var det, jeg faldt for ved kurset. At kombinere fagligheder for at opnå et godt resultat.

Hvad er den bedste/mest betydningsfulde indsigt eller oplevelse, du har haft ifm. forløbet?

Mange tror, at der er et paradoks imellem den optimale byplanmæssige løsning og økonomi. Men kurset har lært mig, at det er der ikke. Faktisk viser det sig rigtig ofte, at de fede løsninger på den lange bane ofte også er de mest økonomisk attraktive.

I Odense ser vi i stigende grad, at investorerne gerne vil byen – at de også ønsker et godt bymiljø og en god byudvikling. Så den mest betydningsfulde indsigt er, at der ikke er et paradoks mellem god byplanlægning og økonomi. Det er der måske på den korte bane, men ikke på den lange bane. Det er noget af det, man skal være åben overfor, og noget vi som byudviklere og byplanlæggere skal vise og sandsynliggøre.

Hvad har du fået ud af at deltaget i forløbet?

Udover at have fået nogle meget værdifulde byplanmæssige indsigter, så har jeg også fået et godt netværk at sparre med i de andre kommuner. Det er en kæmpe fordel. Det er ikke noget, der opstår naturligt i en travl hverdag. Man kan godt kontakte folk fra andre kommuner og starte fra scratch, men det er altså bare lidt nemmere, når man har fået sat ansigt på folk, og der opstår en tillidsrelation.

Jeg har også fået en international indsigt, som man ikke får i dagligdagen. Det har jag fået både gennem studieturen og det, der er blevet undervist i under forløbet. At kunne trække på noget, der ikke kun er dansk, er nødvendigt for byer af vores størrelse.

Vil du anbefale forløbet? Hvorfor?

Det vil jeg bestemt. Jeg synes, det er vigtigt, at man dels får integreret fagligheder og får kigget på tværs for at lave de bedste løsninger for byen, for borgere og for investorer. Det får man nogle redskaber til på kurset. Den anden del er, at man også får nogle bedre redskaber til at sandsynliggøre overfor ens samarbejdspartnere, at langsigtet, god byplanlægning både giver stor menneskelig værdi, men i høj grad også økonomisk værdi for alle parter.