Strategisk Byledelse

for politikere

Strategisk Byledelse for politikere er et intensivt forløb målrettet borgmestre og udvalgsformænd. Forløbet består af to seminarer og en studietur og giver deltagerne en grundig introduktion til den politiske dimension af strategisk byledelse, og indsigt i styringsværktøjer til byudvikling og konkrete greb til at arbejde med strategiske alliancer og partnerskaber. Formatet er bygget op, så borgmester og udvalgsformænd tager deres relevante direktører med, så I sammen får en fælles forståelsesramme.

Strategisk Byledelse for politikere er et nyt tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på strategisk lederskab i en tid præget af urbanisering, global og lokal konkurrence om erhverv og bosætning, klimaforandringer og andre socioøkonomiske udfordringer.

Byudvikling er en kompleks proces med mange offentlige og private interessenter, og som borgmester eller udvalgsformand har du ansvaret for at skabe byens egen vision, strategi og identitet. Strategisk byledelse er den tilgang, du anlægger, når du udvikler din kommune. Strategisk Byledelse for politikere har til formål at styrke dit lederskab og din evne til at foretage grundlæggende analyser af byens udfordringer og potentialer.

Målgruppe
Strategisk Byledelse for politikere er specialdesignet til borgmestre og udvalgsformænd, der sammen med deres direktører ønsker at styrke kommunens strategiske lederskab.

Mål
Strategisk Byledelse for politikere består af to seminarer og en studietur, som er bygget op omkring oplæg, case-studies, diskussioner og sparring. Som deltager får du en grundig introduktion til den politiske dimension af strategisk byledelse og de ledelsesmæssige greb, der understøtter god byudvikling og -omdannelse i kommunerne. Fokus er i særdeleshed på, hvordan og med hvem kommunerne kan skabe alliancer og partnerskaber.

Udbytte

  • Introduktion til strategisk byledelse og indblik i markante drivere og megatrends
  • Viden om forskellige tilgange til strategisk byledelse, og hvad de indebærer ift. partnerskaber og samskabelse
  • Indsigt i konkrete eksempler på langsigtet og bæredygtig byudviklingsstrategi
  • Nyt netværk med politikere fra andre kommuner til erfaringsudveksling og sparring
  • Værktøjer til at geare en strategi, så den matcher din bys muligheder og udfordringer.
  • Sparring af eksperter inden for strategisk byledelse på en konkret case fra din egen kommune

Læs mere i folderen om Strategisk Byledelse for politikere

Mere end 60% af landets kommuner har allerede deltaget i et Strategisk Byledelse-forløb. Vil du holde dig orienteret om Strategisk Byledelse og blive kontaktet, når et nyt hold starter?