Dansk Arkitektur Center

Ta’ fremtiden tilbage!

Sted:

Dansk Arkitektur Center

Varighed:

2,5 timer

Målgruppe:

7.-10. og ungdomsuddannelser

Fag:

Dansk, geografi, geovidenskab, naturgeografi, samfundsfag, innovation og entreprenørskab, design og arkitektur

Pris:

Gratis. Bemærk der er et begrænset antal undervisningsforløb – først til mølle. Ved afbestilling mindre end 2 uger før afvikling af forløbet betales et gebyr på 450kr

Hvordan kan man som ung påvirke den bæredygtige byudvikling og gå forrest i kampen for fremtiden? Med udgangspunkt i FNs Verdensmål #11 arbejder eleverne projektorienteret og innovativt, når de skal finde af, hvordan de realiserer et lokalt, bæredygtigt koncept for fx klimasikring eller tryghed i byen 

Verden har i dag den største ungdomsgeneration nogensinde. De er arvtagere af klimakrisen, og skal i fremtiden finde løsninger for en mere bæredygtig udvikling.

Unge i dag vil høres og have indflydelse på klodens fremtid, forde skal leve med både klimakrisen og den sociale ulighed arvet fra tidligere generationer.

Fremtidens byer tilhører de unge og kræver at de engagerer sig, men danske unge oplever også at deres stemmer ikke høres af beslutningstagerne. Med udstillingen ”Nutidens forbrug – Fremtidens problem” sætter DAC fokus på unges engagement i FNs Verdensmål #11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

I dette undervisningsforløb får dine elever indblik i de globale og lokale udfordringer, der knytter sig til klimakrisen og relevansen af verdensmålene i en dansk kontekst.  Vi diskuterer, hvad klodens tilstand betyder for unge og deres fremtid, og gennem udstillingens forskellige cases får de indblik i, hvordan man som ung kan få indflydelse og være med til at sætte den bæredygtige dagsorden i byerne.

Med FNs Verdensmål #11 som ramme arbejder eleverne i grupper med at udarbejde en handleplan for et bæredygtigt, lokalt projekt som fx klimasikring af deres skole, smartere affaldssortering i opgangen eller planlægning af en festival i lokalområdet, der får fællesskabet til at blomstre.

Eleverne skal arbejde som verdensmålsaktivister med en konkret idé og plan for realisering. De skal bl.a. overveje:

 • Hvad er målet med projektet?
 • Hvordan bidrager projektet til den bæredygtige udvikling?
 • Hvem skal være med i projektet?
 • Hvordan skal projektet realiseres?

 

Som afslutning på forløbet præsenterer grupperne deres projekt for klassen. Her har de mulighed for at holde kamptale på en kæmpe ølkasse i udstillingen, så de sikrer sig, at alle hører om deres banebrydende idé og forstår hvor vigtig den er!

 

Under forløbet arbejder vi med

 • FNs Verdensmål og særligt mål #11 om Bæredygtige byer og lokalsamfund i en dansk kontekst
 • FNs rolle som international institution
 • Urbanisering og social ulighed
 • Bæredygtighedsbegrebet – både den sociale, økonomiske og miljømæssige del
 • Ungdomsaktivisme og demokrati i praksis anno 2019
 • Idéudvikling, innovativ tænkning, handleplaner og entreprenørskab
 • Argumentation og mundtlig fremstilling
 • Virkelighedsnær undervisning

 

Før- og efterarbejde i klassen

Før-materiale og vejledning til efterarbejde, der tager udgangspunkt i FNs Verdensmål #11, vil være tilgængeligt her på siden fra 18. marts 2019.

 

Fælles mål og læreplaner

Forløbet er målrettet Undervisningsministeriets Fælles Mål for fagene dansk, geografi, samfundsfag og det tværgående tema innovation og entreprenørskab i grundskolen.

Forløbet er målrettet Undervisningsministeriets lærerplaner for fagene dansk, geovidenskab, naturgeografi, samfundsfag, innovation og design og arkitektur på ungdomsuddannelserne.