Think BIG!

Foto: Iwan Baan

Sted:

Dansk Arkitektur Center

Varighed:

2,5 time

Målgruppe:

7-10. klasse og ungdomsuddannelser

Fag:

Dansk, håndværk og design, temaet innovation og entreprenørskab, Innovation B og C, Design og arkitektur C

Pris:

1.625 kr.

Har du spørgsmål?

Luise J. Holm-Rathje
Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Tlf.: 31545138 / mail: ljr@dac.dk

Inspireret af BIGs tilgang til arkitektur arbejder eleverne med innovativ tænkning og udvikler arkitektoniske løsninger til deres eget lokalområde.

BIG er nogle af de mest nytænkende og kreative arkitekter i verden. De har ændret vores forståelse af, hvad arkitektur kan og vil. I DAC viser vi fra d. 12. juni til d. 5. januar 2020 den største BIG-udstilling nogensinde, der byder på en forunderlig rejse gennem formgivningens fantastiske historie fra BIG BANG til fremtidens boliger på Mars. Udstillingen viser, hvordan BIG arbejder med at skabe ’arkitektur med merværdi’.
Læs mere om udstillingen her.

På besøget i DAC ser vi udstillingen, og arbejder inspireret af BIG med en række idégenereringsprocesser samt innovativ tænkning.  Eleverne skal i forbindelse med en workshop benytte et procesredskab, der består af ti trin, og som hjælper dem med konceptualisering af en konkret løsning på en arkitektonisk udfordring i deres nærmiljø. Til slut fremlægger de deres projekter og giver respons på hinandens løsninger.

Undervisningsforløbet kan afvikles fra 12. august til 20. december 2019 – du kan dog allerede nu booke forløbet!

Under forløbet arbejder vi med

  • Arkitektens begrebsverden, redskaber og arbejdsproces
  • BIGs eksperimenterende arkitektur og arkitekturfilosofi
  • Idegenerering, konceptualisering, design og præsentation
  • Innovativ tænkning og proces
  • Præsentation og formidling af egne løsninger og hvordan man vurderer og giver respons på andres løsninger

Før og efter besøget i DAC

Lærevejledning udskoling

Lærevejledning ungdomsuddannelser

Fælles mål og læreplaner

Undervisningsforløbet er differentieret og findes i én version for udskoling og én for ungdomsuddannelser.

Udskoling

Undervisningsforløbet henvender sig til udskolingen i grundskolen. Forløbet er målrettet Undervisningsministeriets Fælles Mål for fagene dansk, håndværk og design og temaet innovation og entreprenørskab.

Ungdomsuddannelser

Undervisningsforløbet henvender sig til ungdomsuddannelserne. Forløbet er målrettet Undervisningsministeriets lærerplaner for fagene dansk, innovation B og C samt design og arkitektur C.