Arkitekturbiennalen
2023 Venedig

Foto: Hampus Berndtson

Udstilling

20. maj - 26. november 2023

Sted

Arkitekturbiennalen i Venedig, Italien
 

Det danske bidrag på den internationale Arkitekturbiennale 2023

I øjeblikket er Kunstbiennalen i fuld gang i Venedig, hvor Danmark er repræsenteret ved billedkunstner Uffe Isolotto. Kunstbiennalen lukker d. 27. november 2022, og allerede nu er arbejdet i gang med udviklingen af det danske bidrag til den 18. internationale Arkitekturbiennale. Arkitekturbiennalen åbner d. 20. maj 2023 og kan ses frem til d. 26. november 2023.

På vegne af Kulturministeriet har et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg, Rektorkollegiet for arkitektskolerne, Dansk Arkitektur Center og den filantropiske forening Realdania valgt Josephine Michau som kurator for det officielle danske bidrag i Den danske Pavillon på den 18. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig i 2023. Josephine Michau er udvalgt i skarp konkurrence mellem tre inviterede kuratorkandidater.

Josephine Michau bliver kurator for Den danske Pavillon

– Det danske bidrag skal indgyde håb ved at pege på løsninger og engagere publikum på en måde, hvor de både rammes i maven og i hovedet; hvor sanser, intellekt og fællesskab indtræder i et symbiotisk forhold, siger Josephine Michau.

Med udgangspunkt i konkrete, stedspecifikke problemstillinger ønsker den dansk-franske kurator Josephine Michau at sætte fokus på den globale klima- og biodiversitetsdagsorden i det officielle danske bidrag på arkitekturbiennalen 2023.

Josephine Michau er uddannet cand.merc. (fil) og har været med til at grundlægge Copenhagen Architecture Festival (CAFx), som hun er direktør for. CAFx har siden 2014 formidlet arkitektur og byrum til danskere og turister gennem et program på 100-200 årlige aktiviteter. I 2019 modtog Josephine Michau ”Henning Larsen Fonds hæderslegat” for sit vedholdende og motiverende engagement i at forstå, formidle og involvere mennesker i det landskab, arkitekturen udgør for vores liv.

Foto: Agnete Schlichtkrull.

Klimatilpasning af fremtidens kystlandskaber

Ekstreme vejrforhold, og de afledte ødelæggende begivenheder, er ikke længere et scenarie i en fjern fremtid. Det ekstreme er blevet et globalt hverdagsscenarie, som vi må tilpasse os i hverdagens landskaber – menneskeskabte som naturlige. ”Hvordan” er stadig uklart.

Tidens og arkitekturens store fælles udfordring, klima- og biodiversitetskrisen, kalder på øget omsorg for vores landskaber og en anderledes og mere nuanceret forståelse for den kontekst, vi opererer i”, siger Josephine Michau.

Det danske bidrag vil vise hvordan vådområder, landskaber og naturbetinget design kan bidrage til at løse de globale udfordringer, der følger af de stigende havvandstande.

Gennem en rumlig installation, der gør fremtidens kystlandskaber begribelige for de besøgende, ønsker Josephine Michau at bringe forskere, arkitekter og en række andre fagfolk ind som vigtige stemmer i arbejdet med klimatilpasningen af vores vådområder og kystlandskaber.

Om Den danske Pavillon

Kulturministeriet ejer Den danske Pavillon i Venedig, der anvendes til hhv. arkitektur- og kunstbiennalerne. Kulturministeriet har udpeget Dansk Arkitektur Center som kommissær for det officielle danske bidrag til den 18. internationale Arkitekturbiennale i Venedig.

Projektet gennemføres med støtte fra blandt andet Kulturministeriet og Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg.

Arkitekturbiennalen åbner i Venedig d. 20. maj 2023 og kan ses frem til d. 26. november 2023.

Hovedkurator for Arkitekturbiennalen

Ved udgangen af december 2021 blev den skotsk-ghanesiske arkitekt Lesley Lokko valgt som hovedkurator for hele Arkitekturbiennalen. Lesley Lokko har en vision om, at biennalen skal bidrage til at skabe nye narrativer og sprog for arkitekturen, der kan løfte krisen ud af fortvivlelsen.

 

Foto: La Biennale di Venezia

×