Mennesker foran BLOX

Foto: Søren Svendsen / BLOX

Copenhagen in Common – det vi har til fælles

Udstilling

5. maj – 22. oktober 2023

DACs store sommerudstilling handler om det, vi har tilfælles – nemlig arkitekturen. For den er rammen om vores liv. Et godt sted at bo, arbejde og uddanne sig. Et rart sted at opholde sig. Et trygt sted at bevæge sig. I udstillingen Copenhagen in Common viser vi et bredt udsnit af de danske arkitekter, der tegner Danmark lige nu og i fremtiden.

Byen

Byen tilhører os alle. Vi står midt i en global urbanisering og flere og flere mennesker flytter til byerne. Det betyder at vi skal bo, bygge og leve på nye måder. Men hvad betyder det for vores liv, når vi rykker tættere på hinanden? Vi skal være mere fælles – men hvordan og om hvad? Og hvis København er en af verdens bedste byer at leve i – hvordan fortsætter den så med at være det?

Hverdagen

Udstillingen zoomer også ind på dagligdagen. Hverdagen på villavejen, i boligblokken, i lejligheden.  Det handler om livet på cykelstierne, i parken, børnehaverne og folkeskolerne. Alt det der danner rammen for vores hverdag – både når den bidrager til at skabe livskvalitet, men også når det gør det modsatte. Vi undersøger hvordan vi udvikler en by, der har plads til alle.

Naturen

Og så har vi naturen til fælles. De grønne åndehuller, havnen og de blå oaser. Plantelivet og dyrelivet. Men også klimakrise med skybrud, oversvømmelser og tørke. I udstillingen kan du opleve nyskabende løsninger men også de svære kompromisser og dilemmaer når vi diskuterer hvordan vi kan leve, bo og bygge med respekt for naturen og jordens ressourcer.

Kom med og gå på opdagelse i det vi har til fælles – set ud fra vores historie, vores hverdag og vores forhold til byen og naturen.

En del af noget større

Udstillingen er en del af det store program for København som arkitekturhovedstad i 2023, hvor DAC byder på en række oplevelser.

Læs meget mere om arkitekturåret hos Københavns Kommune.

Udstillingen er støttet af Foreningen Realdania.