Dansk Arkitektur Center

Master
Classes

Byggebranchen er i opbrud. Alle synes på én gang at splittes og rykke tættere på hinanden. Globalisering, digitalisering og nye samarbejdsformer udfordrer hele byggeprocessen. Og efterspørgslen på bæredygtige byggerier er i stadig markant vækst. Hvordan er du klædt på til at tackle de forandringer, vi står overfor?

DAC Master Classes er en efteruddannelse med højtprofilerede internationale keynotes, hvor vi løfter blikket og går i dybden med de udfordringer, du møder i dit arbejde. Med mere tværfagligt arbejde på tværs af værdikæden er det nødvendigt, at vi arbejder tættere sammen meget tidligere. Ove Arups ikoniske principper om Total Design er en nyskabende og stadig relevant metode, der specialiserer sig i at løse netop den udfordring.

DAC Master Classes bruger Arups idé om Total Design som løftestang for aktuelle indsigter i byggebranchen – med udgangspunkt i de fire centrale temaer Social Design, Collaboration, Intuition og Quality.

Forløbets format

Hele forløbet ledes og faciliteres af Jesper Pagh, som introducerer hver master class, faciliterer diskussioner og workshops og sørger for at binde temaer og læringspunkter sammen. DAC Master Classes er åben for 40 deltagere, som undervejs arbejder med en særligt udvalgt case i grupper à 5 deltagere.

Tid, sted & pris

Efteruddannelsen består af syv sessions fra 9. januar til 27. marts 2019. Hver master class finder sted fra 9-12 i BLOX, Bryghuspladsen i København.

Prisen på det samlede forløb DAC Master Classes er DKK 3.000,00 + DKK 6,00 gebyr.

Samarbejdspartnere

MT Højgaard, WSP, Arup, BLOXHUB, Henning Larsen Architects, CBS, KADK

Formidlingspartnere

IDA Byg, FAOD, Arkitektforeningen, Danske Ark og BLOXHUB

Facilitator 

Jesper Pagh
Arkitekt

Keynotes

Chris Luebkemann
Arup Fellow and Global Director of Arup Foresight
Louis Becker
Design Principal & Partner, Henning Larsen
Nille Juul-Sørensen
Director, Global Business Leader for Architecture, Arup
Alejandro Gutiérrez
Director, Integrated City Planning, Arup
Søren Obed Madsen
Forsker, Professionshøjskolen Absalon
Andrew Sedgwick
Arup Fellow and Global Arts and Culture Business Leader
Stuart Smith,
Director of Arup, Germany

Indhold

Session 1 – 9. januar. Introduktion v. Nille Juul-Sørensen og Louis Becker

Første session sætter overliggeren for DAC Master Classes: Engineering the World. Fra Arup kommer Nille Juul-Sørensen, Global Business Leader for Architecture og giver en grundig introduktion til de grundlæggende tanker i Ove Arups filosofi om Total Design: Hvad går Total Design ud på? Hvad er dets relevans i dag? Louis Becker, partner, Henning Larsen Architects, præsenterer sit syn på samarbejdet i byggebranchen i dag og deler ud af egne erfaringer om at samarbejde med ingeniører i almindelighed og med Arup i særdeleshed. Vi får en eksklusiv guidet tur i udstillingen i Dansk Arkitektur Center og en introduktion til Arups arbejde med BLOX. Formiddagen indeholder desuden en introduktion til indholdet i DAC Master Classes, form, mål og forventninger samt de andre deltagere på holdet.

Session 2 – 23. januar. Social Design v. Alejandro Gutierrez

“The built environment has an influence on people as a constant source of happiness and misery.” Ove Arup

Den globale verden står overfor udfordringer i en skala, vi ikke har oplevet tidligere. Massiv urbanisering og truende klimakriser er udfordringer, vi er nødt til at forholde os til. I en tid hvor FN’s bæredygtighedsmål udstikker nye ambitioner for at løse globale udfordringer, er det brændende nødvendigt for byggebranchen at definere dens rolle i at løse de opgaver. Hvad betyder disse megatrends for ingeniører, arkitekter, entreprenører og planlæggere?  Hvordan bliver din virksomhed i stand til at have en positiv indflydelse på de store udfordringer, vi møder i dag – herunder at være aktivt med til at opfylde FN’s mål for bæredygtig udvikling? Og hvad har det med dig som medarbejder at gøre?

I denne master class vil vi:

 • Optegne de væsentligste, globale udfordringer med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål
 • Diskutere hvilke muligheder byggebranchen har for at bidrage positivt til verdenssamfundets udvikling
 • Diskutere hvilke etiske aspekter der følger med at tage øget socialt ansvar, og hvad dette betyder for en organisation og for den enkelte medarbejder

Session 3 – 08. februar. Intuition v. Chris Luebkeman

“Finding solutions involves imagination and intuition. Possible solutions often vary in ways that cannot be directly compared by quantitative methods.” Ove Arup

Byggeriets parter og relationerne mellem dem ændrer sig i disse år. Og hvem ved, hvilke nye aktører, der indenfor en årrække vil udfordre de klassiske fagligheder – og hvordan? I en tid hvor rollerne i byggebranchen er i glidning, bliver det vigtigere og vigtigere klart at kunne definere, hvad ens virksomhed og ens egen faglighed kan bidrage med. Hvilken viden ligger jeg inde med, og hvilke nye former for viden er på vej? Hvordan bringer jeg som medarbejder ny viden ind i min virksomhed, og hvordan kan jeg forberede mig på mødet med en ukendt fremtid i min dagligdag?

I denne master class vil vi:

 • Optegne de faglige grænsedragninger i en byggebranche der forandrer sig
 • Diskutere grænserne for ens egen og andres faglighed i byggeprocessen i løsningen af problemstillinger, der overskrider klassiske faggrænser. Vi vil diskutere ’design thinking’ og ’wicked problems’ i den tidlige designfase
 • Diskutere hvordan du selv navigerer i en ukendt fremtid og kan bringe ny viden ind i din virksomhed

Session 4 – 20. februar. Quality v. Andrew Sedgewick

“We demand of a good design that it functions well, lasts well, looks well and costs as little as possible.” Ove Arup

Byggebranchen sviner meget. Vi planlægger byggeri med en kort tidshorisont, og kvaliteten er ofte svingende. Samarbejder – også de gode – gentages ofte aldrig. Men vores forståelse af kvalitet udvider sig – det handler ikke kun om bundlinjen, men også om bæredygtighed, holdbarhed og livskvalitet. Og det handler om værdiskabelse. Bygherrer og brugere efterspørger nye standarder og nye mål for kvalitet og værdiskabelse. Det bidrager til de nye relationer mel-lem byggeriets parter. Samtidig forandrer selve produktet sig også i disse år. Fra at byggebranchen har haft et specifikt objekt som leverance, vil vi fremover i stigende grad levere systemer. Fra at levere et enestående produkt til en fortlø-bende service. Men hvem er de nye kunder egentlig, og hvad forventer de af vores leverancer? Og hvordan indarbejder du en udvidet forståelse af kvalitet og værdiskabelse i dine projekter?

I denne master class vil vi:

 • Optegne udviklingen af byggebranchens forståelse af kvalitet og værdi-skabelse
 • Diskutere hvordan forskellige opfattelser af kvalitet og værdiskabelse ændrer relationerne mellem byggeriets parter
 • Diskutere hvad forskellige opfattelser af kvalitet og værdiskabelse be-tyder for dig og de projekter, du arbejder på

Session 5 – 6. marts. Collaboration

“Total Design means to join all the professions right from the start.” Ove Arup

Digitaliseringen har gjort det muligt at samarbejde på radikalt anderledes måder end tidligere. Samtidig er byggebranchen – særligt efter finanskrisen – stadigt mere opmærksom på at indrette sig mere effektivt og finde nyde måder at samarbejde på. Byggeriets værdikæde er i stigende grad et udfordret begreb efterhånden som rådgivningsvirksomhedernes struktur og karakter forandrer sig, entreprenører leverer nøglefærdige byggerier som driftsherrer, og udbuds- og kontraktformer vendes på hovedet. Hvilke nye former for virksomheder opstår som konsekvens af disse forandringer, og hvad betyder det eksempelvis for udbudsprocessen? Hvordan bliver du i stand til at indgå i nye tværfaglige samarbejder, hvilke fagligheder er der brug for, og hvilke kompetencer skal du styrke for at være bedst rustet?

I denne master class vil vi:

 • Optegne de mest markante glidninger i byggebranchen i dag og hvilke behov for nye samarbejder, de medfører
 • Diskutere hvad disse glidninger betyder for virksomheder i byggebranchen
 • Diskutere hvordan du ruster dig bedst til nye former for samarbejde på tværs

Session 6 - 20. marts. Implementering v. Jesper Pagh og Søren Obed Madsen

I denne master class sætter vi fokus på viden, ”framing” af problemer, forandringsledelse og implementeringen af udbyttet fra DAC Master Classes i praksis. Vi samler op på de fire hovedemner – Social Design, Collaboration, Intuition og Quality – og giver dig redskaber til, hvordan du kan tage lederskab over forandringer.

I denne master class vil vi:

 • Optegne forskellige former for teoretisk og praktisk viden
 • Diskutere hvordan forskellige former for viden opnås, hvordan den anvendes, omsættes, og formidles
 • Diskutere hvordan andre måder at se verden på kan forandre vores opfattelse af de problemstillinger, vi står overfor og vores mulighed for at løse dem
 • Forberede hver gruppes præsentation til næste og sidste master class

Session 7 - 27. marts. Afslutning og deltagerpræsentationer

Til den afsluttende master class vil alle grupper præsentere deres indsigter fra de foregående uger for hinanden og et publikum af inviterede kollegaer og fagfæller. Vi vil desuden invitere en jury af professionelle fra branchen til at give feedback på præsentationerne. Vi vil til sidst have diplomoverrækkelse og afslutning på hele DAC Master Classes.

I denne master class vil vi:

 • Afslutte DAC Master Classes gennem fortsat konkretisering af Arups fire grundprincipper
 • Præsentere hvad vi løbende har arbejdet med og få feedback af et kritisk ekspertpanel
 • Overrække diplomer

Louis Becker anbefaler Master Classes