Dansk Arkitektur Center

Velkommen Hjem i Minecraft

Sted:

Dansk Arkitektur Center

Fag

Dansk, håndværk & design

Varighed:

3 timer (der skal påregnes før-arbejde – min. 1 lektion – inden besøget)

Klassetrin:

5.-8. klasse

Pris:

1950 kr. inkl. computere, licenser til Minecraft (til brug på DAC, ikke på skolen), undervisningsmaterialer.

I Danmark findes der over 37 forskellige familiesammensætninger. Nogle hjem består af seks personer den ene uge og to den næste. Hvordan påvirker det den måde vi indretter vores boliger på? Og hvilken betydning har det for den måde vi designer vores boliger til fremtiden på?

I undervisningsforløbet er dine elever arkitekter og skabere af fremtidens hjem i den fiktive by Blokby i Minecraft. Eleverne skal arbejde med familieformer, funktionalitet og fællesskab, og de skal benytte sig af redskaber som idégenerering og designprocesser. Som en del af et gruppearbejde skal de skabe konkrete multifunktionelle løsninger til fremtidens hjem. Eleverne skal arbejde kreativt og løsningsorienteret, tegne skitser af deres bolig og derefter bygge den digitalt i Minecraft.

Velkommen hjem i Minecraft tager afsæt i en højaktuel problemstilling omkring udviklingen og indretningen af fremtidens boliger. Opgaven for dine elever bliver at samarbejde om at udvikle og optimere en bolig til en specifik familiekonstellation og med afsæt i en autentisk case.

Eleverne skal diskutere og reflektere over, hvad brugerbehov og funktionalitet betyder for netop ”deres” familie, og de skal udvikle løsninger med afsæt i egne erfaringer. Eleverne skal afdække de forskellige målgruppers behov, og tænke i løsninger, som er fleksible i forhold til familiernes sammensætning. Løsningerne skal desuden understøtte nye fællesskaber på tværs af familierne.

Under forløbet arbejder vi med

  • Boliger, funktionalitet og fællesskab samt boligens betydning for vores hverdagsliv og trivsel
  • Eksempler på forskellige familiers konstellationer og boligformer
  • Eksempler på hvilke løsninger, som kan skabe afsæt for fællesskaber
  • Designproces, skitsering, feedback, justering, produktion og præsentation af løsninger til fremtidens bolig

Materialer til forberedelse og før-arbejde

Case-tekster
Elevvejledning
Lærervejledning

Læringsmål

Undervisningsforløbet Velkommen hjem er målrettet Undervisningsministeriets Fælles Mål for faget Håndværk og design:

Håndværk og design:

Kompetenceområde: Design – Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling

  • Færdigheds- og vidensmål: Idéudvikling – Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer inden for givne rammer, herunder med digitale værktøjer. – Eleven har viden om skitsers formål og struktur
  • Færdigheds- og vidensmål: Evaluering – Eleven kan præsentere eget produkt, herunder med digitale værktøjer. – Eleven har viden om præsentationsformer

Velkommen hjem opfylder følgende læringsmål:

Eleverne:

  • transformerer og optimerer en eksisterende bolig/bygning.
  • designer en bolig tilpasset en udvalgt målgruppes behov
  • designer en løsning som understøtter muligheden for at skabe nye fællesskaber på tværs af familier