Danmarks Nationalbank

Erhverv

533
Photo: Per Munkgaard Thorsen, Arkitekturbilleder.dk

Fra inderst til yderst emmer Danmarks Nationalbank af Arne Jacobsens funktionalisme. Bygningen anses for et af arkitektens hovedværker.

Nationalbanken er Danmarks centralbank. Bankens hovedopgaver er at tilrettelægge penge- og valutapolitikken, så kronen er stabil, og at fremstille pengesedler. Nationalbanken er arbejdsplads for omkring 600 ansatte.

I 1961 udskrev Danmarks Nationalbank en arkitektkonkurrence om en ny nationalbank. Den nye bank erstattede J.D. Herholdts bankbygning fra 1870 på grunden ved Holmens Kanal og Havnegade i midten af København.

Anlægget er sammensat af to elementer: En marmorbeklædt mur, der afgrænser det trapezformede areal. Samt en femetages, rektangulær bankbygning, der fylder omkring halvdelen af arealet.

Selve bygningen har på sine langsider mørkt tonede, glasbeklædte facader. Mens bygningens gavle er beklædt med marmor. Begge facader er opdelt i lodrette paneler, hvilket strukturerer facaderne i en søjletakt. Nationalbanken har således et højtideligt og lukket udtryk, der passer til bygningens fortrolige funktion som varetager af landets penge.

Hovedindgangen mod Havnegade er yderst diskret. Herfra fører en lavloftet glassluse ind til bygningens kileformede forhal. Forhallen går som en katedral op gennem alle bygningens seks etager med næsten 20 meter til loftet. Vægge og gulve er beklædt med marmor, og rummet får kun et sparsomt dagslys gennem smalle, lodrette vinduesspalter. For enden af rummet modsat indgangen hænger en skulpturel trappe i glas og stål.

Fra forhallen fører en lav gang ind i banksalen. I modsætning til forhallens kølige stenmaterialer og sparsomme dagslys mødes man her af et varmt rum med trægulve og -vægge. Ovenlys fra den ovenliggende gård strømmer ned i banksalen, og høje glasvitriner med ophængte plantekurve er placeret spredt i rummet.

Bygningen indeholder desuden et seddeltrykkeri, talrige møderum og kontorer. Endelig rummer Nationalbanken en større og en mindre gårdhave samt taghaver.

Som det er karakteristisk for Arne Jacobsen, gennemsyrer hans design hele bygningen. I kontorer og gange hænger således Arne Jacobsens Munkegårdslampe, dørene er forsynet med AJ-greb, og både Bankers-uret og Vola-armaturet har arkitekten designet til Nationalbanken.

Danmarks Nationalbank blev et af Arne Jacobsens sidste arbejder. Han døde i 1971, hvorefter arkitekterne Dissing+Weitling fuldførte byggeriet.

×