Dansk Arkitektur Center

Christianshavn – en renæssanceby

I Danmark hænger renæssancen tæt sammen med Christian IV. Han stod for at opføre de flotteste af landets renæssancebygninger, bl.a. Rosenborg og Børsen i København. Det var også ham, der bragte renæssancens ideer om byplanlægning til landet.

Christian IV bad den hollandske arkitekt og ingeniør Johan Semp komme til Danmark.

Semp skulle tegne planerne for en ny bydel, der skulle ligge på en opfyldning af havnen – Christianshavn. Der skulle også laves en udbygning af byens befæstning og en orlogshavn til flådens skibe.

Johan Semps første plan for Christianshavn var bygget omkring en central plads. Ud fra pladsen gik otte, lige gader. Denne plan blev dog ikke til noget, og Semp måtte tegne et nyt forslag. Det endelige forslag til Christianshavn var færdigt i 1617. Denne plan bestod af et firkantet net af retvinklede og lige gader. Gadenettet blev gennemskåret af en kanal, der førte ind til bydelens centrale torv.

Opbygningen af gadenettet sikrede, at byen i princippet kunne udvides i det uendelige. Man kunne bare lægge flere gader til nettet.

Den geometriske by med vægt på fæstningsanlægget var typisk for den måde, man opfattede og anlagde byer på i renæssancen.