Vildt zoo design

Sted

Kan afholdes i Dansk Arkitektur Center eller lokalt på skolen

Varighed

1,5 time

Pris

975 kr.

Har du spørgsmål?

Luise J. Holm-Rathje
Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Tlf.: 31545138 / mail: ljr@dac.dk

Bliv zoo-designer for en dag. Hvilket zoo-anlæg kan du bedst lide? Og hvis du skulle bygge et hus til en elefant, hvordan skulle det så se ud? Børnene får lov at sætte form på deres ideer til deres yndlingsdyr. Vi bygger zoo-anlæg ud af finurlige modelmaterialer og klipper dyr ud fra vores ’klippeark’.

Vildt zoo design er et kreativt forløb, hvor børnene eksperimenterer med at bygge zoo-anlæg af spændende materialer og får et bredere kendskab til udvalgte savanne- og arktiske dyr. Vi giver børnene et indblik i arkitektens fantasifulde univers og hvilke overvejelser man skal gøre sig, når man designer zoo-anlæg. Vi introducerer børnene for særlige modelmaterialer og enkle arbejdsteknikker, vækker deres skaberlyst og lader dem gå på opdagelse som zoo-arkitekter.

Børnene får trænet deres finmotorik, udfordret forestillingsevnen og opnår en større forståelse for form, materialer og arkitekturens funktioner.

Forløbet kan indgå som en del af arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Kultur, æstetik og fællesskab

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Krop, sanser og bevægelse

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.

Før forløbet

Før forløbet kan I indsamle genbrugs- eller naturmaterialer, eller tage en tur i Zoo og undersøge, hvordan dyrene lever der. Find mere inspiration i pædagogvejledningen nedenfor.

Efter forløbet

Efter forløbet kan børnene lave en udstilling for forældrene i børnehaven.

Materiale til pædagogen

Pædagogvejledning