Zoo
design

Sted

Kan afholdes på Dansk Arkitektur Center eller lokalt på skolen – ekstra transportomkostninger kan da forekomme.

Fag

Billedkunst, Dansk og Natur/Teknik

Varighed

2 timer

Klassetrin

1.-3. klasse

Pris

1300 kr.

Har du spørgsmål?

Luise J. Holm-Rathje
Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Tlf.: 31545138 / mail: ljr@dac.dk

Vil du gerne lære, hvordan man designer boliger til dyr i Zoologisk Have? Hvordan man bygger, så giraffen ikke slår sit hoved og pingvinen ikke får det for varmt? Og vil du gerne bygge dit helt eget zoo-anlæg til dit yndlingsdyr? Så kom med til Zoo design-workshop, hvor vi slipper fantasien løs, bygger zoo-anlæg af finurlige materialer og klipper dyr ud af klippeark!

Zoo design er et kreativt undervisningsforløb, hvor dine elever eksperimenterer med at bygge zoo-anlæg af spændende materialer og får et bredere kendskab til udvalgte savanne- og arktiske dyr. Vi giver børnene et indblik i arkitektens fantasifulde univers og hvilke overvejelser man skal gøre sig, når man designer zoo-anlæg. Vi introducerer børnene for særlige modelmaterialer og enkle arbejdsteknikker, vækker deres skaberlyst og lader dem gå på opdagelse som zoo-arkitekter.

Dine elever får trænet deres finmotorik, udfordret forestillingsevnen og opnår en større forståelse for form, materialer og arkitekturens funktioner. Workshoppen er dialogbaseret, og består af en stor del værkstedarbejde.

Zoo design vil medvirke til at skærpe dine elevers opmærksomhed på design og arkitektur og styrke deres evne til selv at påvirke de fysiske omgivelser, de indgår i.

 

Under forløbet arbejder vi med

  • arkitekturens funktioner (Billedkunst)
  • udarbejdelse af tekst om dyr, som I forbereder på skolen (Dansk)
  • research om dyr ved hjælp af internet og bøger, som I ligeledes forbereder på skolen (Dansk og Natur/Teknik).

Før besøget i DAC

skal dine elever hver vælge et dyr fra DACs klippeark med savanne- og arktiske dyr. Derefter skal de researche på internettet og skolens bibliotek, hvor de finder karakteristika for deres udvalgte dyr. Afslutningsvis udfylder de arbejdsarket med tekst om dyret og tegner små skitser for at visualisere dyrets levevis.

Efter besøget i DAC

kan du og dine elever arbejde videre på Zoo Design-forløbet hjemme på skolen. Du kan finde inspiration til efterarbejde i Lærervejledningen og Tips og Tricks.

Materialer til lærerens før- og efterarbejde

Lærervejledning
Klippeark Arktiske Dyr
Klippeark Savannedyr
Arbejdsark
Tips og Tricks

Læringsmål

Zoo design-forløbet er målrettet Fælles Mål for Billedkunst og Dansk:

Billedkunst

  • Kompetenceområde/-mål: Billedfremstilling – Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder
  • Færdigheds- og vidensmål: Skulptur og arkitektur – Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner. – Eleven har viden om sammenføjningsteknikker

Dansk

  • Kompetenceområde-/mål: Fremstilling – Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer
  • Færdigheds- og vidensmål: Fremstilling – Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift. – Eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning

Zoo design opfylder følgende læringsmål

Billedkunst: Eleven kan fremstille en arkitekturmodel med forskellige funktioner tilegnet et dyrs behov.
Dansk: Eleven kan skriftligt fremstille sammenhængende sætninger som svar på spørgsmålene i DAC-tekstskabelonen.
Dansk og Natur/Teknik: Eleven kan opsøge og opnå viden om et dyrs levesteder og livsbetingelser.