Mind the earth: Ny udstilling viser jorden set fra google earth

Kan skovhugst være smukt? Set fra oven dannes de fineste mønstre, men historien bag er skræmmende – store dele af regnskoven forsvinder hver dag. Udstillingen ’Mind the Earth’ på Dansk Arkitektur Center viser klodens forandring gennem udvalgte fotos fra Google Earth, der bringer erkendelser af, hvor mangfoldig, modstandsdygtig, men også sårbar vores klode er.

Foruden at være utroligt smukke, så viser disse fotos også nogle af deforandringer, som globalisering, urbanisering og klimaændringerne skaber for øjeblikket. Som gæst i udstillingen bliver man begejstret og forundret over jordens mangfoldighed, men samtidig bliver man også mindet om, at klodens ressourcer ikke er uendelige, og at vi har en fælles forpligtigelse til at passe på, hvad vi har.

Martin Winther, formidlingschef, Dansk Arkitektur Center

Som byplanlægger er jeg optaget af, hvordan globalisering og urbanisering har skabt en række nye forudsætninger for den måde, vi kan tænke fremtidens byer. Det er mit håb, at sammenstillingen af de grafisk smukke luftfotos og en konkret viden omkring den måde vi administrerer jordens ressourcer på, kan stimulere til en refleksion over, hvordan vi hver især indgår som vigtige brikker i det store mønster.

Kasper Brejnholt Bak, senior byplanlægger, Rambøll

Mind the Earth, mind it. Earth. Min klode. Der hvor jeg kommer fra. Jeg kommer fra jorden. Mind that. Mind mig om det.

Fra teksten ‘MIND THE EARTH’ af Morten Søndergaard

Der er noget dybt fascinerende ved at se jorden fra oven. Man opdager pludselig ting, man ikke var opmærksom på før. Fra 10 kilometers højde danner landskaber og bebyggelser mønstre, som vi ikke aner, vi indgår i. Og når vi så zoomer ind, står det klart, at hvert sted og område har sin egen helt særlige karakter og fortælling. I udstillingen ‘Mind the Earth’, der åbner den 20. november på Dansk Arkitektur Center, bliver der både zoomet ind og ud, når udvalgte fotos fra Google Earth fortæller hver sin unikke historie om jordens tilstand; fra spredte øsamfund til megabyer og kæmpelandbrug, der skal sikre føde til en fortsat voksende verdensbefolkning.

Fakta og filosofi

Udstillingen beskæftiger sig med fire overordnede temaer med det at bo og bebo som omdrejningspunkt: fødevarer, energi, transport og vand. Derigennem undersøges det, hvordan fremtiden for mennesker, byer og landskab ser ud; hvad skal vi leve af? Hvordan skal vi transportere os? Og hvor skal ressourcerne komme fra?

I udstillingen træder man ind i et mørkt rum med fotos, der lyser op på gulvet. Udviklingen over tid understreges af, at der veksles mellem fotos taget over en årrække men med samme motiv. Hvert foto ledsages af både overraskende fakta og tankevækkende filosofi. Udstillingen er nemlig udviklet i tæt samarbejde med arkitekt og byplanlægger Kasper Brejnholt Bak fra Rambøll og forfatter Morten Søndergaard, der har hver deres tilgang til fotografierne – arkitektens deskriptive og faktuelle over for forfatterens poetiske og filosofiske tilgang. Tilsammen skaber de indlevelse i billedernes univers og kommer med bud på, hvordan vores verden ser ud lige nu, og hvordan den måske kommer til at se ud i morgen.

Google Earth som demokratisk værktøj

Google Earth har for længst vist sit værd som et nyt, demokratisk redskab til at se og blive klogere på vores planet.  Men det virkeligt spændende spørgsmål er, hvorledes en teknologi som Google Earth kan give os nye erkendelser om den verden, vi lever i – og måske endda hjælpe os med at forandre den? Udstillingen ‘Mind the Earth’ griber fat i dette spørgsmål med sin kombination af tekster og udvalgte fotos fra Google Earth.

Om Kasper Brejnholt Bak

Kasper Brejnholt Bak er seniorbyplanlægger i Rambøll. Kasper har taget initiativ til udstillingen ‘Mind the Earth’ og har gennem en årrække udvalgt de luftfotos, der er udstillingens omdrejningspunkt, fra Google Earth. Han har tidligere arbejdet for Niras samt haft sit eget byplanlægningsfirma. Han har været involveret i en lang række planlægningsprojekter over hele verden og har bl.a. udarbejdet flere regionale udviklingsplaner, masterplaner, større byudviklingsprojekter, infrastruktur analyser m.m.

Om Morten Søndergaard

Morten Søndergaard er forfatter, uddannet fra Forfatterskolen, samt cand.phil. i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet. Han debuterede i 1992 med digtsamlingenSahara i mine hænderog fik sit gennembrud i 1998 medBier dør sovende. Foruden sit virke som forfatter er Morten Søndergaard også oversætter og lydkunstner; bl.a. har han udstillet værketOrdapoteketpå Nikolaj Kunsthal. Han har været indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris i 2003 og 2007.

Dansk Arkitektur Center

Dansk Arkitektur Center (DAC) er Danmarks nationale center for udvikling og formidling af viden om arkitektur, byggeri og byudvikling. DACs formål er at skabe bred interesse for arkitektur, by- og landskabsudvikling samt at være platform for netværksskabende aktiviteter, debat og videndeling, der baner vej for ny innovation og bæredygtig udvikling på tværs af byggebranchen. Dansk Arkitektur Center sætter kort fortalt fokus på, hvordan arkitekturen i bred forstand skaber både kulturel og økonomisk værdi for mennesker, virksomheder og samfund med fokus bæredygtig samfundsudvikling både i økonomisk, socialt, sundheds- og miljømæssigt perspektiv.