Arkitektur, matematik
og broer

Sted

Dansk Arkitektur Center

Fag

Matematik og Håndværk og design

Varighed

2,5 timer

Klassetrin

3.-6. klasse

Pris

975 DKK

 

Synes I at arkitektur er spændende, og vil I gerne arbejde med geometri? Tag hele din klasse med i Dansk Arkitektur Center og eksperimenter med arkitektur, geometriske former og broer!

Med forløbet Arkitektur, matematik og broer kan du give dine elever mulighed for at undersøge og afprøve forskellige brokonstruktioner. Under besøget i Dansk Arkitektur Center opnår dine elever gennem leg og læring forståelse for arkitektur, geometrisk tegning, opmåling og konstruktion af geometriske figurer.

Besøget i Dansk Arkitektur Center starter med en gåtur langs Inderhavnen, hvor dine elever skal skitsere og undersøge de københavnske broer med udgangspunkt i simple geometriske former. Tilbage på DAC inddeler vi jer i grupper, hvor eleverne designer og bygger egne broer ud fra den erfaring, de har gjort sig. Vi slutter naturligvis af med at kåre den mest holdbare bro!

Arkitektur, matematik og broer vil give dine elever en forståelse for arkitekturens mange former og funktioner, og det vil give dem kompetencer inden for konstruktion og geometri.

Under forløbet arbejder vi med

• Geometrisk tegning og figurer
• Forskellige broer
• Byvandring
• Arkitektur, form og funktion
• Design, skitsering og konstruktioner

Før besøget i DAC

Kan du bruge vores PowerPoint til at tage en snak med eleverne om forskellige brotyper. PowerPoint-præsentationen indeholder øvelser til hele klassen.

Efter besøget i DAC

Kan I arbejde videre med bro-design og konstruktion og lave en udstilling med inspiration fra vores tips & tricks.

Materiale til lærerens før- og efterarbejde

PowerPoint
Noter til PowerPoint

 

Læringsmål

Undervisningsforløbet er målrettet nye fælles mål for matematik og håndværk og design

Matematik

Efter 3. klasse:

Kompetenceområde: Geometri og måling
• Kompetencemål: Eleven kan anvende geometriske begreber og måle
Færdigheds- og vidensmål: Geometrisk tegning
• Fase 3: Eleven kan bygge og tegne rumlige figurer
• Fase 3: Eleven har viden og metoder til at bygge og tegne rumlige figurer

Efter 6. klasse:

Kompetenceområde: Geometri og måling
Færdigheds- og vidensmål: Geometrisk tegning
• Fase 1: Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser
• Fase 3: Eleven kan tegne rumlige figurer med forskellige metoder
• Fase 3: Eleven har viden om geometriske tegneformer til gengivelse af rumlighed

Håndværk og design:

Kompetenceområde: Design
Færdigheds- og vidensmål: Idéudvikling
• Fase 1: Eleven har viden om skitsers formål og struktur
• Fase 2: Eleven har viden om brug af informations- og inspirationskilder

Kompetenceområde: Design
Færdigheds- og vidensmål: Idéafprøvning
• Fase 1: Eleven har viden om afprøvning af materialer og teknikker
• Fase 2: Elven har viden om ideafprøvning i designprocesser