Ungdoms-
uddannelser

Har du spørgsmål til indhold?

Luise J. Holm-Rathje
Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Tlf.: 31545138 / mail: ljr@dac.dk

Nyhedsbrev for lærere

Dansk Arkitektur Center tilbyder undervisning målrettet elever på ungdomsuddannelser.

I Dansk Arkitektur Center inviterer vi unge til tankevækkende undervisningsaktiviteter og klæder dem på til at se på byer og arkitektur med nye øjne. Vi tilbyder understøttende undervisning ind i fagene Design og arkitektur, Billedkunst, Geografi og Dansk.

I vores arkitekturundervisning skærper vi elevernes opmærksomhed på arkitektur, byggeri og byudvikling og giver dem redskaber og sprog til at håndtere problemstillinger i faget. Vi styrker elevernes evne til selv at påvirke, hvordan arkitektur og byer udvikler sig omkring dem – både nu og i fremtiden.

Vi inddrager lokale og virkelighedsnære problemstillinger, som kan motivere eleverne i deres læring. I vores pædagogik arbejder vi med situeret og stedsrelateret læring, som vi udfolder i en lang række arbejdsmetoder fra designproces og mock-ups til byrumsanalyser og digitale værktøjer. 

Vores undervisningsforløb varer mellem 90 minutter og tre timer og foregår i DACs skiftende udstillinger, ude i byen eller i vores i Educatorium.

Om undervisning

Bliv klogere på vores undervisningsforløb i vores folder.

Praktisk information for skoleklasser

Godt at vide inden du besøger os.

Undervisningsforløb

    ×