Green Attraction

Foto: Hanne Fuglbjerg

I Dansk Arkitektur Center er vi dybt engagerede i at bidrage til den bæredygtige dagsorden, og vi arbejder løbende med forskellige tiltag i alle aspekter af vores arbejde. Det strækker sig fra vores udstillinger og aktiviteter til formidling og kommercielle initiativer.

Certificeringen som ‘Green Attraction’ i 2023 er en vigtig milepæl for DAC, som understøtter vores engagement i den bæredygtige omstilling, og lægger sig i tråd med UN Global Compact, som DAC har været en del af siden 2008. At være en ‘Green Attraction’ betyder, at den løbende, vigtige omstilling i en bæredygtig retning ikke kun er en del af vores historie, men også en central del af vores identitet og daglige drift.

Bæredygtighed hos DAC handler om miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, der indarbejdes i vores samlede virksomhed. Vi arbejder med fire overordnede kategorier inden for bæredygtighed.

1. Cirkularitet

DAC ønsker at fremme den cirkulære tankegang og generere så lidt affald som muligt. Vi arbejder både på at nedbringe brugen af nyindkøbte materialer, for eksempel papir, træ, jern og plastik, og på at genbruge, låne og give videre, når det er muligt, for eksempel ved produktion af nye udstillinger og kulturaktiviteter. I DAC Café er der fokus på at minimere madspild.

2. Klimaaftryk

DAC ønsker at begrænse sit klimaaftryk ved at være opmærksom på vores ressourceforbrug, for eksempel energi, vand og el. Det samme gælder i forhold til transport og rejser. I DAC Café har vi fokus på økologi og lokale råvarer i sæson.

3. Formidling

DACs hovedformål er at formidle og facilitere dialogen om arkitektur og det byggede miljø. En yderst væsentlig del af det handler om at belyse bæredygtighed og fremtidens løsninger over for såvel professionelle som den brede befolkning. Det gøres både via udstillinger, aktiviteter og på digitale platforme.

4. Social bæredygtighed

DAC er en inkluderende attraktion, hvor alle skal føle sig velkomne uanset baggrund og opleve at få adgang til forståelse af en bæredygtig udvikling i arkitekturen.

Som arbejdsplads er vi en moderne virksomhed med inddragelse af medarbejdere i virksomhedens ledelse via samarbejdsforum og de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Sådan arbejder vi konkret med bæredygtighed

Formidling til fagprofessionelle

Vores branche-henvendte aktiviteter fokuserer på miljømæssig-, social- og økonomisk bæredygtighed, klimaøkonomi, grøn omstilling, inklusion og mangfoldighed i det byggede miljø for borgere og beslutningstagere i danske regioner og kommuner.

I vores efteruddannelsesforløb Strategisk Byledelse styrker vi deltagernes kompetencer i at udvikle bæredygtige byer. Gennem kurser og studieture får beslutningstagere en dybere forståelse for, hvordan de griber byudviklingen helhedsorienteret an. Det medfører øget vidensdeling, afføder konkrete projekter og ændrer praksis, så vores byer og kommuner udvikler sig i en bæredygtig retning.

Café og køkken

For at nedbringe madspild i vores café- og konferencevirksomhed har vi indgået en aftale med en ekstern partner om indsamling af madrester og organisk køkkenaffald, som bliver omdannet til biobrændsel. Den opsamlede mængde af madrester og affald kan løbende følges online, hvilket giver os indsigt i madspildets omfang.

Vi stræber efter at bruge mest muligt økologi – og har løbende overblik over forbruget og fordelingen af økologiske og konventionelle produkter. Vi anvender kød- og mejeriprodukter med det statslige dyrevelfærdsmærke og prioriterer sæsonbestemte, lokale råvarer i menuer og konferenceforplejning. Derudover inkluderer menuen selvfølgelig altid vegetariske muligheder.

Teknisk drift

Vi arbejder selvfølgelig aktivt for at reducere affald og har i fællesskab med de andre aktører i BLOX-bygningen en aftale om affaldssortering, afhentning og vejning. 13 forskellige typer affald, herunder glas, plast og papir, genanvendes direkte. I publikumsområderne er affaldssorteres i tre kategorier.

Nyindkøbt teknisk udstyr vurderes på produktets livscyklus. Dette gøres for at sikre, at DAC lever op til egne ønsker og krav om at kende til, hvordan udstyret er produceret, hvor længe det forventes at holde, og hvordan produktet kan bortskaffes.

Vores fokus på el-forbruget udmønter sig i regulering af belysning, energieffektive apparater og sikring af, at udstyr kun er tændt, når det er nødvendigt. Vores storskærme drives med grøn strøm og slukkes uden for åbningstiden. Alt overvåges med månedlige rapporter om affald, el- og vandforbrug, hvilket sikrer transparent opfølgning på vores grønne initiativer.

BLOX-bygningen, som Dansk Arkitektur Center har til huse i, er en moderne bygning, der er opført efter de på daværende tidspunkt bedste miljøstandarder.

Udstillinger og kulturaktiviteter

Hvor det er muligt, anvender DAC materialer i cirkulære forløb og sikrer, at udstillinger kan demonteres, så materialerne genbruges. Vi stræber efter at genbruge udstillingsgenstande og materialer, enten internt eller ved hjælp af eksterne aktører. I udstillingsproduktionen benyttes miljøcertificeret maling, og elementer som skilte, tekster og print genbruges internt. AV-udstyret i udstillingerne er kun tændt i åbningstiden. Vi lægger også vægt på at bruge lokalt producerede materialer for at reducere transport.

Vi ønsker at skabe social bæredygtighed ved at bringe folk sammen om oplevelser, viden og formidling på flere platforme ­– både fysiske og digitale. Vi formidler viden og løsninger med fokus på klima og miljø, samt indsigt i det byggede miljø med fokus på diversitet, mangfoldighed og inklusion.

Design Shop

DAC Design Shops indkøbsstrategi har fokus på kvalitetsprodukter, der er cirkulære og genanvendelige, og på leverandører, der overholder CSR- og bæredygtighedsstandarder. Vi fokuserer på at undgå plast og fremme de mest klimavenlige emballageløsninger. Via sortimentet ønsker vi også at formidle bæredygtighed til gæsterne.

Kommunikation og markedsføring

Vi formidler aktivt information om bæredygtighed i arkitekturen og det byggede miljø på egne trykte og digitale medier. Vi markedsfører også DACs øvrige aktiviteter, for eksempel guidede byvandringer, MorgenDAC og AfterDAC.

Vi benytter certificerede leverandører til fremstilling af print og tryksager og hosting af digitale medier. Som baseline for webtilgængelighed anvender Dansk Arkitektur Center internationale standarder.

Læs mere

Green Attraction

Her kan du læse den samlede politik og retningslinjer for bæredygtighed i Dansk Arkitektur Center samt Code of Conduct for leverandører.

UN Global Compact

Dansk Arkitektur Center blev medlem af UN Global Compact i 2008, som er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder, der arbejder for FN’s verdensmål. Læs den seneste rapport.

Planet Copenhagen

I 2022 underskrev Dansk Arkitektur Center Planet Copenhagen-manifestet, som samler hele turistbranchen omkring målet om at blive verdens mest bæredygtige destination.