Salgs- og leveringsbetingelser for køb hos Dansk Arkitektur Center

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb og levering i Danmark af varer og ydelser hos Dansk Arkitektur Center (“DAC”), når købet foretages elektronisk via Internettet på www.dac.dk og www.billetto.dk (www.dac.dk og www.billetto.dk også hver især omtalt som “webstedet” og samlet “webstederne”).

For køb hos DAC, som du foretager via www.billetto.dk bemærkes det, at nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende i retsforholdet mellem dig og DAC angående den købte vare eller ydelse, mens retsforholdet mellem dig og Billetto ApS angående Billettos rolle som formidler alene reguleres af Billettos til enhver tid gældende handelsbetingelser. Billettos handelsbetingelser finder du på www.billetto.dk.

INDHOLD

1. Oplysninger om sælger
2. Generelt om gennemførelse af køb på webstederne
3. Køb af entré- og gruppebilletter til events, arrangementer, ture, udstillinger m.v.
4. Køb af designvarer (og genstande), bøger og merchandise
5. Køb af drikke- og fødevarer
6. Køb af årskort til DAC
7. Udnyttelse af fortrydelsesret
8. Reklamation over fejl og mangler ved DAC’s varer og ydelser
9. Hvis du vil klage
10. Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)
11. Forbehold

1. OPLYSNINGER OM SÆLGER

Medmindre andet er oplyst på bestillingssiden på webstedet og/eller på ordrebekræftelsen, handler du med
Dansk Arkitektur Center
CVR nr. 7880 5218
Bryghuspladsen 10
1473 København
når du køber DAC’s varer og ydelser på webstederne.

2. GENNEMFØRELSE AF DIT KØB

a) Aftaleindgåelse

Aftaleindgåelse sker elektronisk ved at du via Internettet tilgår enten www.dac.dk eller www.billetto.dk.
Her kan du vælge de billetter, events, varer og ydelser, som du ønsker at købe, ved at føje dem til din digitale ”Indkøbskurv” på det pågældende websted. Du kan se, rette og slette de valgte varer og ydelser i Indkøbskurven helt frem til det tidspunkt, hvor du klikker på ”Betaling”.

Når du har valgt dine varer og ydelser går du videre til ”Gennemfør Køb” for at gennemføre dit køb. Her vil du, blive bedt om at indtaste dit navn, og evt. også din bopælsadresse og leveringsadressen, (hvis denne er forskellig fra bopælsadressen), telefonnummer og en e-mailadresse. Du vil også blive bedt om at vælge den betalingsform som du ønsker at benytte. Endelig bliver du bedt om at acceptere, at disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for dit køb. Når du har kontrolleret, at indholdet af din bestilling svarer til dine ønsker, skal du klikke på ”Betaling”, hvorefter vi modtager din bestilling samtidig med, at din betaling bliver gennemført.

b) Ordrebekræftelse

Der foreligger først en juridisk bindende aftale mellem os angående dit køb, når du har modtaget DAC’s ordrebekræftelse, der vil blive fremsendt via e-mail umiddelbart efter, at du har afgivet din bestilling og gennemført din betaling.
c) Betaling
Du kan betale med følgende betalingskort:
Betalingstyper/Kort
Dankort
Visa
MasterCard
JCB
UnionPay
American Express
MobilePay

Der kan betales med følgende betalingskort: Dankort, VISA/Dankort, VISA, Eurocard/MasterCard, Visa Elektron, JSB, UnionPay, American Express og Mobilepay. Der betales ingen kortgebyr på EU udstedte kreditkort.
Ved køb af varer reserverer vi beløbet på dit betalingskort ved modtagelsen af din bestilling. DAC trækker først pengene på din konto, når varerne afsendes fra vores lager.
Ved køb af ydelser, herunder entré og gruppebilletter til events, arrangementer, ture, udstillinger og lignende samt rejser, betales købesummen forud, og DAC trækker derfor den fulde købesum umiddelbart efter, at DAC har modtaget din bestilling og har fremsendt ordrebekræftelsen med tilhørende billetter.

d) Priser og omkostninger

Alle priser er angivet inklusive moms, medmindre varen eller ydelsen er fritaget for moms. Du skal derudover betale eventuelle kortgebyrer og forsendelsesomkostninger. Medmindre andet er anført på bestillingssiden, vil der ikke blive opkrævet andre omkostninger eller betalingskortsgebyrer.

Du vil til enhver tid kunne se en opgørelse af den samlede købesum, forsendelsesomkostninger og gebyrer i din indkøbskurv og på din ordrebekræftelse.

3. KØB AF ENTRÉ- OG GRUPPEBILLETTER TIL EVENTS, ARRANGEMENTER, TURE, UDSTILLINGER M.V.

a) Generelt

Ved købet udsteder DAC det aftalte antal billetter forsynet med unik stregkode. Billetter fremsendes med e-mail til den af dig ved bestillingen oplyste e-mailadresse.
Du skal printe billetterne på standard hvidt printerpapir i A4-format, således at de kan forevises i hel og ubeskadiget stand ved indgangen og derfor nemmere kan scannes. Du kan også forevise og få scannet din billet i elektronisk form via din telefon eller tablet. En billet er et ihændehaverbevis, der giver adgang for den person, der er i besiddelse af den fysiske billet ved indgangen.

DAC er ikke ansvarlig for misbrug af billetter, eksempelvis hvis der er printet flere eksemplarer af samme billet/stregkode, eller hvis stregkoden er falsk/ikke udstedt af DAC eller hvis en billet er benyttet af en anden person end den tiltænkte.
En billet giver adgang til den aktivitet, der fremgår af billetten på den anførte dag eller i den anførte periode. Er der ikke anført nogen tidsmæssige begrænsninger på billetten, giver billetten adgang inden for åbningstiden på en hvilken som helst dag, hvor aktiviteten finder sted. Medmindre andet fremgår af billetten, kan den kun anvendes én gang.

Programsatte events, arrangementer, ture, udstillinger m.v. leveres af DAC på den ved bestillingen og/eller på billetten oplyste dag og tidspunkt (eller eventuel periode ved løbende arrangementer).

b) Særligt vedrørende aflysninger

DAC forbeholder sig ret til at aflyse udbudte events, arrangementer, ture, udstillinger m.v., eksempelvis ved for få tilmeldinger eller ved sygdom hos foredragsholdere, guider, undervisere eller andre nøglepersoner. I tilfælde af DAC’s aflysning vil du få tilbud om enten (1) at flytte din tilmelding til en anden tilsvarende event, hvor der er ledige pladser, eller (2) at få refunderet den betalte billetpris. DAC garanterer ikke, at aflyste aktiviteter vil blive gennemført på et senere tidspunkt.

c) Særligt om fortrydelsesret og refundering af billetprisen

Medmindre andet fremgår af bestillingssiden på webstedet, gælder følgende omkring fortrydelsesret og din eventuelle ret til at få refunderet billetprisen:

Hovedregel: Med de undtagelser, der følger nedenfor, kan du fortryde dit køb af billetter til events, arrangementer, ture, udstillinger og lignende inden for en frist af 14 dage, der regnes fra datoen for købets gennemførelse, jf. lov om forbrugeraftaler § 18 stk. 1 sammenholdt med § 19 stk. 1 og 2. Når du gyldigt fortryder dit køb, refunderes billetprisen.

Undtagelse: Køb af billetter til kulturelle eller fritidsrelaterede events, arrangementer, ture, udstillinger og lignende, der skal benyttes på en bestemt dato eller inden for en bestemt periode, er ikke omfattet af fortrydelsesretten, jf. lov om forbrugeraftaler § 18, stk. 2, nr. 12 og billetprisen for sådanne billetter refunderes derfor ikke.

Undtagelse: Ved køb af billetter til events, arrangementer, ture, udstillinger og lignende mindre end 14 dage før aktiviteten gennemføres, accepterer du udtrykkeligt, at DAC’s arbejde med at levere, herunder forberede, aktiviteten er påbegyndt inden aktiviteten gennemføres, og at fortrydelsesretten derfor bortfalder senest på det tidspunkt, hvor aktiviteten er gennemført. Hvis du derfor vælger at udnytte din fortrydelsesret, skal du betale DAC’s rimelige omkostninger forbundet hermed. Er aktiviteten gennemført, når du gør fortrydelsesretten gældende, vil det beløb, som du skal betale, udgøre den fulde billetpris. Dækker billetten en række aktiviteter, eksempelvis en kursusrække over tid, vil din betaling ved udnyttelse af fortrydelsesretten, som skal ske senest 14 dage efter købstidspunktet, udgøre en forholdsmæssig andel af den fulde billetpris svarende til prisen for de dele af aktiviteten, der er gennemført/leveret på det tidspunkt, hvor fortrydelsesretten gøres gældende.

 

4. KØB AF DESIGNVARER (OG GENSTANDE), BØGER OG MERCHANDISE

a) Generelt

Ved køb af varer som DAC har på lager, vil varerne så vidt muligt blive afsendt 2-5 hverdage efter bestillingstidspunktet og kan derfor normalt forventes leveret yderligere 2-5 hverdage derefter. Levering uden for Danmark, herunder til Grønland og Færøerne, kan kun ske i henhold til særlig aftale herom. De angivne leveringstider er udelukkende vejledende.
Nogle varer lagerfører DAC ikke, og disse skal derfor bestilles hjem fra gang til gang. Når du bestiller ikke lagerførte varer, vil DAC i ordrebekræftelsen eller i en særskilt e-mail oplyse om den forventede leveringstid.

b) Særligt om fortrydelsesret og refundering af det betalte vederlag

Det fremgår af bestillingssiden på webstedet, hvor du gennemfører dit køb, om du har fortrydelsesret eller ej.
Medmindre andet fremgår af bestillingssiden på webstedet, kan du fortryde dit køb af designvarer, genstande, bøger og merchandise inden for en frist af 14 dage, der regnes fra den dato, hvor du eller en person, som du har bemyndiget hertil, får varerne i fysisk besiddelse, jf. lov om forbrugeraftaler § 18 stk. 1 sammenholdt med § 19 stk. 1 og 2. Når du gyldigt fortryder dit køb, refunderer DAC det betalte vederlag.

5. KØB AF DRIKKEVARER OG FØDEVARER

a) Generelt

Drikkevarer og/eller fødevarer, der bestilles i forbindelse med køb af billetter til events, arrangementer, ture, udstillinger m.v., leveres samtidig med aktivitetens afholdelse.

b) Særligt om fortrydelsesret og refundering af det betalte vederlag

Medmindre andet fremgår af bestillingssiden på webstedet, gælder følgende omkring fortrydelsesret og din eventuelle ret til at få refunderet det betalte vederlag:

Hovedregel: Med de undtagelser, der følger nedenfor, kan du fortryde dit køb af drikke- og/eller fødevarer inden for en frist af 14 dage, der regnes fra den dato, hvor du eller en person, som du har bemyndiget hertil, får varerne i fysisk besiddelse, jf. lov om forbrugeraftaler § 18 stk. 1 sammenholdt med § 19 stk. 1 og 2. Når du gyldigt fortryder dit køb, refunderer DAC det betalte vederlag.

Undtagelse: Du har ikke fortrydelsesret ved køb af drikke- og/eller fødevarer, der skal leveres i forbindelse med din deltagelse i DAC arrangementer, der afholdes på en bestemt dato eller inden for en bestemt periode, jf. lov om forbrugeraftaler § 18, stk. 2, nr. 12 og det betalte vederlag refunderes derfor ikke i disse tilfælde. Dog gælder det, at hvis DAC aflyser det arrangement, hvor drikke- og/eller fødevarerne skulle leveres, vil du få tilbud om enten (1) at flytte dit køb til levering ved en anden tilsvarende event, hvor der er ledige pladser, eller (2) at fortryde købet og få refunderet det betalte vederlag.

6. KØB AF ÅRSKORT TIL DAC

a) Generelt

Ved køb af årskort til DAC betragtes nedenstående betingelser som accepteret.
Årskortet er gyldigt et år fra købstidspunktet/aktiveringstidspunktet. Årskortet ophører automatisk herefter.

Årskortet er personligt og må kun anvendes af den registrerede kortholder. Den registrerede kortholder bærer ansvaret for, at årskortet ikke benyttes uretmæssigt. Misbrug kan medføre inddragelse af årskortet. Misbrug af et årskort kan medføre retsforfølgelse mod den registrerede kortholder, idet DAC forbeholder sig ret til erstatning for tab lidt i forbindelse med misbruget. Årskortet tilbageleveres ikke efter inddragelse, og betalingen for årskortet, der har været misbrugt, refunderes hverken helt eller delvist.

Du har fri adgang til DAC mod forevisning af gyldigt årskort, ligesom medlemsfordele og -rabatter udelukkende kan opnås mod forevisning af gyldigt årskort. Såfremt gyldigt årskort ikke er medbragt, skal du betale normal entré, som ikke refunderes.
Mister du dit årskort, skal du straks underrette DAC herom, hvorefter DAC sørger for, at årskortet spærres. Anvendes årskortet af en anden person, uden at det er spærret, anses dette for misbrug, der efter DAC’s beslutning kan medføre, at kortet bliver spærret. Mistede eller beskadigede årskort kan erstattes mod et gebyr svarende til en normal entrébillet.

DAC forbeholder sig ret til uden varsel at spærre dit årskort, hvis du har handlet svigagtigt eller uretmæssigt i eller over for DAC, eller hvis du har udvist en uacceptabel adfærd over for andre gæster, DAC’s personale, udstillinger eller inventar, eller ikke i øvrigt har undladt at efterleve DAC’s til enhver tid gældende regler for ophold hos DAC eller henstillinger fra DAC’s personale.

b) Særligt om fortrydelsesret og refundering af det betalte vederlag

Medmindre andet fremgår af bestillingssiden på webstedet, har du ikke fortrydelsesret ved køb af årskort til DAC og det betalte vederlag kan derfor ikke kræves refunderet, jf. lov om forbrugeraftaler § 12 stk. 2, nr. 12.

Køb af årskort som gave kan heller ikke fortrydes, men årskortet kan dog inden for 14 dage efter købstidspunktet overdrages og omregistreres til et andet navn. Hvis der skal udstedes et nyt årskort, koster det et gebyr svarende til en normal entrébillet.

7. UDNYTTELSE AF FORTRYDELSESRET

a) Generelt

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os, dvs. Dansk Arkitekturcenter, Bryghuspladsen 10, 1473 København info@dac.dk din beslutning om at fortryde dit køb i en utvetydig skriftlig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail).
Bemærk, at for at overholde fristen for at fortryde dit køb skal du afsender din skriftlige meddelelse til os om, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret inden fortrydelsesfristens udløb.

b) Følgerne af at fortryde et køb

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer DAC alle betalinger, som vi har modtaget fra dig vedrørende det fortrudte køb, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste tilbudte standardlevering), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden 14 dage fra den dato, hvor DAC har modtaget din meddelelse om, at du gør fortrydelsesretten gældende, se dog nærmere nedenfor under c) om fortrydelse af varekøb. Tilbagebetaling vil ske med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i en anden tilbagebetalingsmetode. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

c) Særligt vedrørende fortrydelse af varekøb

DAC er berettiget til at udskyde tilbagebetalingen, indtil DAC har modtaget de varer retur fra dig, som er omfattet af det fortrudte køb, eller indtil du selv har fremlagt dokumentation for, at du har returneret varerne til DAC, alt efter hvad der sker først.
Du skal returnere varerne til DAC uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har meddelt os, at du gør fortrydelsesretten gældende. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Du skal selv afholde de direkte udgifter, der er forbundet med tilbagelevering af varerne.
Du hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering end den håndtering, som rimeligvis har været nødvendigt for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.

8. REKLAMATION OVER FEJL OG MANGLER VED DAC’S VARER OG YDELSER

a) Generelt hvis der er noget galt med varen eller ydelsen – Reklamation

DAC bestræber sig altid på at levere korrekte og mangelfrie varer og ydelser.
Skulle du alligevel modtage en vare eller ydelse, der ikke lever op til dine forventninger, beder vi dig hurtigst muligt kontakte DAC på mail: info@dac.dk, så eventuelle fejl kan blive rettet. Hvis ikke du reklamerer inden rimelig tid efter at du er blevet – eller burde være blevet – opmærksom på fejlen, fortaber du retten til at påberåbe dig mangler.
Købelovens regler om mangler i forbrugerkøb finder som udgangspunkt anvendelse på mangler ved de varer, som du har købt på webstederne. Det betyder blandt andet, at du har 2 års reklamationsret på køb af varer.

b) Reklamation over events, arrangementer, ture, udstillinger m.v.

Har et arrangement, såsom foredrag, udstillinger, ture og lignende, ikke lever op til dine forventninger, skal du give DAC meddelelse herom inden for rimelig tid, og senest 14 dage efter, at du har opdaget eventuelle fejl. I modsat fald taber du retten til at påberåbe dig mangler ved DAC’s ydelse.

c) Reklamation over designvarer (og genstande), bøger og merchandise

Har du modtage en vare, der ikke lever op til dine forventninger, beder vi dig hurtigst muligt kontakte DAC på [kontakt], så eventuelle fejl kan blive rettet. Hvis ikke du reklamerer inden rimelig tid efter at du er blevet – eller burde være blevet – opmærksom på fejlen, fortaber du retten til at påberåbe dig mangler.

Der kan være tilfælde hvor vi vil bede dig returnere en defekt vare til DAC, så vi kan undersøge om varen er mangelfuld og/eller returnere den til DAC’s leverandør. Du bedes derfor undlade at kassere defekte varer eller varer af dårlig kvalitet, inkl. emballagen, indtil du har været i dialog med DAC herom. DAC dækker dine omkostninger ved returneringen af mangelfulde varer.

d) Reklamation over drikke- og/eller fødevarer

Hvis du vil påberåbe dig en mangel ved denne type vare, skal du give DAC besked straks og senest inden 5 dage efter, at du har modtaget varen. I modsat fald mister du retten til at påberåbe dig eventuelle mangler.

9. SÅDAN GØR DU, HVIS DU VIL KLAGE

a) Generelt

Ønsker du at klage over en vare eller ydelse, som du har købt hos DAC via webstederne, opfordrer vi dig til at kontakte os via e-mail, hvorefter vi vil behandle din klage. Det kan du gøre via denne mail: Info@dac.dk
Du kan også klage til Konkurrence og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klage kan også indgives online på www.forbrug.dk. Retten til at klage kan i visse tilfælde være betinget af, at den vare eller ydelse, som du vil klage over, har kostet mindst kr. 1.000.
Forbrugere med bopæl i et andet EU land kan også klage via EU kommissionens online klageplatform: http://ec.europa.eu/odr.

10. HVAD GØR VI MED DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER (PERSONDATAPOLITIK)

a) Generelt

For at DAC kan indgå og opfylde aftalen med dig, har DAC brug for følgende oplysninger:

• Dit navn
• Din adresse
• Dit telefonnummer
• Din e-mail
• Din eventuelle status som [pensionist, studerende]

DAC registrerer dine personoplysninger med det formål at kunne levere de købte varer og ydelser til dig og for at kunne opkræve den dermed forbundne betaling samt for at kunne administrere det leverandør-kundeforhold, der er etableret mellem os ved dit køb. Vi vil også kunne sende dig vores nyhedsbrev, såfremt du har tilmeldt dig dette.
Den dataansvarlige er Dansk Arkitektur Center, Bryghuspladsen, 1473 København.

Vær opmærksom på, at oplysninger, som du sender til os med mail eller udveksler med os via vores hjemmeside, ikke bliver krypteret.
Oplysninger, som du har afgivet til DAC, videregives ikke til tredjemand, medmindre vi er forpligtet hertil ved lov. Dog vil vi kunne videregive sådanne oplysninger til vores samarbejdspartnere, eksempelvis i forbindelse med arrangementer, herunder rejser, og i forbindelse med et eventuelt salg af DAC’s forretningsaktiviteter.

Du har ret til at få at vide hvilke oplysninger, som DAC har registreret om dig. Du har også ret til at få korrigeret registrerede oplysninger, der er forkerte og til at gøre indsigelse imod, at oplysningerne er blevet registreret. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Dansk Arkitektur Center, Bryghuspladsen 10, 1473 København via Info@dac.dk eller pr. brev.
Er du utilfreds med DAC’s behandling af dine personoplysninger, kan du indgive klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/).

11. FORBEHOLD

Der tages forbehold for tryk-/tastefejl samt for annullation af bestillinger på udsolgte varer og ydelser.