Handelsbetingelser

Version 4
23. oktober 2023

Handelsbetingelser ved køb af billetter, klubkort og gavekort på dac.dk

1. Handelsbetingelsernes anvendelse

Disse betingelser gælder køb af billetter, klubkort og gavekort via www.dac.dk

2. Virksomhedsoplysninger

Udbyder af billetter, klubkort og gavekort er

Dansk Arkitektur Center (DAC)
Bryghuspladsen 10
1473 København

CVR nr. 78805218

3. Levering og betaling

Når du har gennemført dit køb på dac.dk modtager du en bekræftelses-email, der indeholder dine billetter/klubkort/gavekort. Vi sender mailen til den email-adresse du har angivet under købsflowet.

Vi trækker betalingen, når vi sender billetten.

Billetter

Din billet scannes ved ankomst til Dansk Arkitektur Center, eller dér hvor eventet afholdes. Billetten er gyldig til den dato, der er anført på billetten.

Klubkort

Dit klubkort aktiveres på den startdato, der vælges i købsflowet, og gælder herefter i et år. Aftalen udløber automatisk efter et år. Aftalen kan ikke opsiges i gyldighedsperioden. Du kan have dit klubkort digitalt på din mobiltelefon, eller få udleveret et fysisk klubkort første gang du besøger os efter købet. Klubkort skal fremvises for at få adgang til DAC eller ved deltagelse i et arrangement for klubmedlemmer.  Som klubmedlem modtager du servicemeddelelser på email om dit klubkort. Fx nyheder om klubfordele eller advisering om aftalens udløb.

Et klubkort er personligt, og må ikke bruges af andre end klubmedlemmet, hvis navn står på kortet. Kortet kan således ikke udlånes eller overdrages til andre. Benyttes kortet af andre end den, hvis navn er på kortet, kan kortet inddrages, og der kan kræves betaling for entré.

Hvis DAC lukkes ned som følge af pålæg fra myndighederne forlænges klubkortet automatisk med samme antal dage, som vi har holdt lukket. Klubmedlemmet vil da modtage en e-mail med oplysning om den nye udløbsdato.

Mod forevisning af klubkort kan du bl.a. få 10 % rabat ved køb i DAC Design Shop og DAC Café.  Du kan også købe særlige klubbilletter til særpris, som kun kan købes og anvendes af klubmedlemmer med gyldigt klubkort. Du kan købe lige så mange klubbilletter som dit klubkort giver adgang til i udstillingen. Dvs. at har du klubkort +1, kan du købe 2 klubbilletter til en guidet tur. Hvis du køber flere billetter med klubrabat end dit kort anviser, vil der skulle betales fuld entre ved indgang. Dine køb i Design Shop og Café med klubrabat registreres mhp. analyse af dine indkøb. Oplysningerne videregives ikke til 3. mand.

Gavekort

Gavekort til DAC er gyldige i 2 år. En eventuel restværdi kan indløses kontant i indtil et år efter gavekortets udløb ved personligt fremmøde i Dansk Arkitektur Center.

Gavekort til DAC kan ikke anvendes som betaling ved køb online på dac.dk, som betaling ved besøg i Dansk Arkitektur Center.

4. Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret på billetter og klubkort.

5. Afbestillingsret

Der er ingen afbestillingsret på billetter og klubkort, så hvis du bliver forhindret i at benytte din billet, kan vi desværre ikke ændre eller tilbagebetale.

6. Aflysninger

DAC forbeholder sig ret til at aflyse udbudte events, arrangementer, ture, udstillinger m.v., eksempelvis ved sygdom hos guide, underviser, foredragsholdere eller andre nøglepersoner, eller ved meget få tilmeldinger til et event.

Vi tager kontakt via email, telefon eller SMS, så hurtigt vi ved, at vi er nødt til at aflyse. Hvis vi er nødt til at aflyse, vil vi altid forsøge at tilbyde dig at deltage en anden dag, og kan det ikke lade sig gøre, vil du få fuld refusion for din billet. Ved refusion vil beløbet blive ført tilbage til det kort, du benyttede som betalingskilde ved din bestilling. Dette vil ske i løbet af maksimalt 4 arbejdsdage.

7. Klager

Hvis du vil klage over et køb på dac.dk kan du kontakte os på info@dac.dk. Skulle problemerne, mod forventning, ikke blive løst efter kontakt med os, har du mulighed for at klage til Center for Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: info@dac.dk

8. Persondatapolitik

Du kan læse de til enhver tid gældende retningslinjer vedr. Dansk Arkitektur Centers håndtering af persondataoplysninger ved at klikke på dette link.