Grundskoler

Har du spørgsmål til indhold?

Luise J. Holm-Rathje
Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Tlf.: 3154 5138 / mail: ljr@dac.dk

Nyhedsbrev for lærere

Dansk Arkitektur Center tilbyder undervisningsforløb inden for arkitektur og byudvikling til børn og unge fra 0. til 10. klasse.

I Dansk Arkitektur Center inviterer vi børn og unge til tankevækkende undervisningsaktiviteter og klæder dem på til at se på byer og arkitektur med nye øjne.

I vores arkitekturundervisning skærper vi elevernes opmærksomhed på arkitektur, byggeri og byudvikling og giver dem redskaber og sprog til at håndtere problemstillinger i faget. Vi styrker elevernes evne til selv at påvirke, hvordan arkitektur og byer udvikler sig omkring dem – både nu og i fremtiden.

Vi inddrager lokale og virkelighedsnære problemstillinger, som kan motivere eleverne i deres læring. I vores pædagogik arbejder vi med situeret og stedsrelateret læring, som vi udfolder i en lang række arbejdsmetoder fra designproces og mock-ups til byrumsanalyser og digitale værktøjer.

Vores undervisningsforløb varer mellem 90 minutter og tre timer og foregår i DACs skiftende udstillinger, ude i byen eller i vores Educatorium.

Om undervisning

Bliv klogere på vores undervisningsforløb i vores folder.

Praktisk information for skoleklasser

Godt at vide inden du besøger os.

Undervisningsforløb

    ×