Dansk Arkitektur Center

Byen set fra oven

Sted:

Dansk Arkitektur Center

Varighed: 

1,5 time

Klassetrin:

Dagtilbud, 0.-3.

Pris:

975 kr.

Hvad er en by og hvordan ser den ud fra oven? I undervisningsforløbet ”Byen set fra oven” får dine elever muligheden for at være byplanlæggere for en dag og sammen skabe en helt ny by.

Hvad er en by? Hvordan opstår en by? Hvad kommer først? Og hvordan bevæger man sig rundt i byen? Det er blot et par af de spørgsmål dine elever skal svare på, når I besøger DAC.

I DACs undervisningslokaler starter vi med en fælles brainstorm, for at finde ud af hvad en by egentlig består af.  Derefter skal vi samarbejde om at tegne en stor fælles byplan. Her afprøves forskellige geometriske former, materialer og farver, når dine elever er byplanlæggere for en dag. I får selvfølgelig jeres by med hjem bagefter.

Dine elever får trænet deres finmotorik, udfordret forestillingsevnen og opnår en større forståelse for arkitekturens funktioner. Workshoppen er dialogbaseret.

UNDER forløbet arbejder vi med

  • Byplanlægning
  • Arkitekturens forskellige funktioner
  • Arkitekturtegning

Læringsmål

Undervisningsforløbet Byen set fra oven er målrettet Undervisningsministeriets Fælles Mål for faget billedkunst

Kompetenceområde: Billedfremstilling
Færdigheds- og vidensmål: Skulptur og arkitektur

  • Eleven kan fremstille billeder med arkitektur elementer
  • Eleven har viden om arkitektur elementer

Færdigheds- og vidensmål

  • Eleven kan tegne ud fra idéer og oplevelser
  • Eleven kan udtrykke sig grafisk med våde og tørre farver