DAC
Akademi

– for unge, der vil gøre op
med business as usual
i byggeri og byudvikling

Akademiet består af 5 arrangementer i 2024

24. januar – Kick off
7. februar – Modul 1
29. februar – Modul 2
15. marts – Heldagsarrangement
20. marts – Afsluttende live arrangement

Byrummonitor er mediepartner på DAC Akademi

Ansøg om optagelse senest 14. december 2023

Har du spørgsmål?

Sofie Rasmussen
Projektleder
Tlf.: 6169 9840 / mail: sra@dac.dk

Du er helt sikkert klar over, at de opgaver, vi står overfor i byggeri og byudvikling, er alvorlige og udfordrende. Men hvordan kan du som studerende eller nyuddannet være med til at forandre et helt felt, der stadig er alt for langt fra at kunne kalde sig bæredygtigt?

Det kræver, at vi får det bedste ud af det, du har. Lige nu er du i gang med at blive god til dit fag og få den erfaring, der vil gøre dig dygtig. Det er en lang proces at nå dertil, og det er selvfølgelig ikke en kompetence i sig selv at være ung. Så hvordan kan du alligevel få indflydelse allerede nu og i fremtiden? Hvordan kan du sætte dig selv i spil på en måde, der faktisk gør en forskel – måske netop fordi du er ung og kan se tingene fra et andet perspektiv?

Dansk Arkitektur Center åbner nu for optagelse på DAC Akademi, der vil kvalificere de dygtigste unge til at gøre op med business as usual i byggeri og byudvikling. Vi samler studerende og nyuddannede fra alle leder og kanter – det vigtigste er, at du vil være med til at forandre måden, vi bygger på. Hvordan du kan gøre det, er præcis dét, vi finder frem til gennem akademiet sammen med dig. Du vil få konkrete redskaber til at formidle og indgå i de helt afgørende, kritiske og konstruktive dialoger. Du vil få sparring på, hvor og hvordan du kan gøre størst forskel, og du vil få feedback på debatindlæg og mulighed for udgive dem hos DAC Akademis mediepartner Byrummonitor. På DAC Akademi kommer du til at møde nogle af dem, der har allermest indflydelse på byggeri og byudvikling, som du både kan lære af og udfordre. For dér, hvor du virkelig kan gøre en forskel, er netop i dialogen med alle dem, der er med til at udvikle og forandre den måde, vi bygger på i dag.

Som deltager på DAC Akademi får du…

 • en forståelse for, hvad det er for ‘business’, du skal være med til at gøre op med
 • en bevidsthed om din egen rolle, og hvordan du kan gøre en forskel som ung i en gammel branche
 • konkrete værktøjer til at skabe og tage del i en kritisk og konstruktiv dialog
 • feedback fra professionelle skribenter og mulighed for at udgive debatindlæg på Byrummonitor
 • en mulighed for at indgå i en professionelt tilrettelagt dialog med fremtrædende aktører i byggeriet
 • et netværk af engagerede personer inden for det byggede miljø, som vil skubbe på forandringen

Akademiet består af fem særligt tilrettelagte arrangementer i 2024

 • 24. januar kl. 18-20 – Kick off – Hvordan kan vi bruge en konstruktiv og kritisk dialog til at bryde med business as usual i byggeri og byudvikling?
 • 7. februar kl. 17-20 – Hvad er det for ’business’, vi skal bryde med i byggeri og byudvikling?
 • 29. februar kl. 17-20 – Hvad er din rolle og muligheder, og hvordan kan du være med til at kvalificere en konstruktiv dialog?
 • 15. marts kl. 10-16 – Heldagsarrangement, hvor du får og træner helt konkrete værktøjer
 • 20. marts kl. 18-20 – Afsluttende live arrangement, hvor du er med i en professionelt tilrettelagt dialog med fremtrædende aktører i byggeriet

Byrummonitor er mediepartner på DAC Akademi.

Ansøg her

Ansøg ved at sende os: 1) Dit CV (navn, uddannelse, erfaring) 2) En motiveret ansøgning (maks. 300 ord), hvor du besvarer følgende spørgsmål: Hvorfor tror du, at det er så svært at forandre måden, vi bygger byer på – selvom vi godt ved, at det allerede burde være meget mere bæredygtigt?

Ansøg inden 14. december 2023. Vi lægger vægt på høj diversitet i køn, baggrund, uddannelse og geografi. Forløbet kommer til at finde sted i København, og DAC dækker transportudgifter for dem, der rejser uden fra Hovedstadsregionen. Studerende og nyuddannede (max 3 år efter endt uddannelse) kan søge.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Upload dine filer ovenfor. Du kan sende op til 3 filer.