Hvad er
arkitektur?

Sted

Turen starter og slutter ved Dansk Arkitektur Center
En rute på Ca. 1km

Varighed

1,5 time

Klassetrin

0.-6. klasse

Pris

775 DKK

Begrænset antal forløb.

Hvordan bruger vi vores sanser, når arkitektur skal opleves? Byvandringen her giver dine elever redskaber til at forstå den arkitektur de omgås hver dag og som er rammen om deres liv.

Vi giver dine elever spejl på næsen og får dem til at lytte til byen, når vi tager på byvandring på Slotsholmen for at finde ud af, hvad arkitektur egentlig er for en størrelse. Undervejs dykker vi ned i arkitekturens mange former, funktioner og detaljer.

Fokus er på dine elevers egne oplevelser med omgivelserne og på det sansende møde med arkitekturen. Vi udfordrer dem til at udforske rum på nye måder og til selv at gå på arkitekturoplevelse.

 

Under forløbet arbejder vi med

  • Arkitekturforståelse – vurdering og oplevelse
  • Materiale, skala og kontekst
  • Historiske spor i nærområdet

Læringsmål

Undervisningsforløbet Mærk arkitekturen er målrettet Fælles Mål for fagene billedkunst og historie:

Billedkunst

Kompetenceområde: Billedfremstilling
Færdigheds- og vidensmål: Skulptur og arkitektur
• Eleven kan fremstille billeder med arkitektur elementer
• Eleven har viden om arkitektur elementer

Historie

Kompetenceområde: Historiske spor
• Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.
• Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet.

Forløbet opfylder følgende læringsmål

Eleverne:
• Forstår hvad arkitektur er
• Forstår hvordan arkitektur påvirker os – og hvordan den kan være med til at binde vores by sammen
• Gør sig overvejelser omkring arkitekturens påvirkning af brugerne og arkitekturens indvirkning på omgivelserne
• Opnår kompetencer til at tænke analyserende i forhold til den arkitektur som omgiver os