Dansk Arkitektur Center

Ingeniørens innovative arbejdsproces

Sted:

Dansk Arkitektur Center

Fag:

Innovation, Design, Design og Arkitektur, Teknikfag og Teknologihistorie

Målgruppe:

Ungdomsuddannelser

Varighed:

3 timer (eksklusiv tid til forberedelse og efterbearbejdning)

Pris:

1.950 kr. inkl. materialer til workshop

I undervisningsforløbet ”Ingeniørens innovative arbejdsproces” skal dine elever arbejde som ingeniører og gennem en innovations- og designproces skabe en holdbar konstruktion.

I forløbet ’Ingeniørens innovative arbejdsproces’ får dine elever indblik i ingeniørarbejde og arkitektur og skal herefter selv skal løse en ingeniørteknisk udfordring.
Forløbet tager udgangspunkt i den danske ingeniør Ove Arup, hans banebrydende designfilosofi og de nye og vilde teknologier, som virksomheden Arup arbejder med i dag.

Formål

Formålet med forløbet er at give eleverne indsigt i ingeniørens arbejde, redskaber og designproces. Eleverne føres af DACs underviser gennem en stramt styret innovations- og designproces, hvor udfordringen er at bygge en konstruktion med et helt særligt formål – som DACs underviser løfter sløret for på dagen. Eleverne arbejder i grupper og skal undervejs teste deres konstruktions holdbarhed og stabilitet.
Ove Arup kaldte sin filosofi ”total design”, fordi han mente, at helstøbt arkitektur opstår, når teknik, formgivning og æstetik smelter sammen. Eleverne vil gennemgå en række idégenereringsprocesser og arbejde med styrket kreativitet og innovativ tænkning, når de sammen skal skabe et holdbart design.

Læringsmål og vejledning

Undervisningsforløbet er målrettet læringsmålene for Innovation, Design, Design og arkitektur, Teknikfag og Teknologihistorie på ungdomsuddannelserne.

Lærervejledning
Introtekst til forløbet