Ingeniørens innovative arbejdsproces

Foto: Simon Frøsig Christensen / Roskilde Festival

Sted

Dansk Arkitektur Center

Fag

Design, Design og arkitektur, Innovation, Teknikfag, Teknologihistorie

Varighed

2,5 timer

Målgruppe

Ungdomsuddannelse

Pris

975 DKK

 

I undervisningsforløbet ”Ingeniørens innovative arbejdsproces” skal dine elever arbejde som ingeniører og gennem en innovations- og designproces skabe en holdbar konstruktion.

I forløbet ’Ingeniørens innovative arbejdsproces’ får dine elever indblik i ingeniørarbejde og arkitektur og skal herefter selv skal løse en ingeniørteknisk udfordring.

Formål

Formålet med forløbet er at give eleverne indsigt i ingeniørens arbejde, redskaber og designproces. Eleverne føres af DACs underviser gennem en stramt styret innovations- og designproces, hvor udfordringen er at bygge en konstruktion med et helt særligt formål – som DACs underviser løfter sløret for på dagen. Eleverne arbejder i grupper og skal undervejs teste deres konstruktions holdbarhed og stabilitet.

Materialer til lærerens før- og efterarbejde

Introtekst til ingeniørens innovative arbejdsproces
Lærervejledning

Læringsmål

Undervisningsforløbet er målrettet ungdomsuddannelserne med Innovation på B og C niveau, Design og arkitektur C, Design B og Teknikfag A samt Teknologihistorie C.

Undervisningsforløbet efterlever valgfagsbekendtgørelsens formål for:

Innovation B:

Stk. 1.2. Formålet med undervisningen er at fremme elevernes evne til at arbejde systematisk og kreativt med idéudvikling (…) Formålet er ligeledes, at eleverne i samarbejde med relevante interessenter opnår viden, kundskaber og færdigheder til at kunne arbejde med innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Design og arkitektur B:

Stk. 1.2. Eleverne skal tilegne sig de basale designmæssige kompetencer, som er forudsætning for den praktiske gennemførelse af en designproces, og som gør dem i stand til at analysere og vurdere den designede omverden.

Design og arkitektur C:

Stk. 1.2. Eleverne skal tilegne sig de basale designmæssige kompetencer, som er forudsætning for den praktiske gennemførelse af en designproces, og som gør dem i stand til at analysere og vurdere den designede omverden. Faget skal med sin eksperimenterende og problemløsende arbejdsproces give eleverne viden, kundska¬ber og metoder, som de kan anvende til innovativ løsning af opgaver i andre fag og i videregående uddannelsesforløb.

Teknikfag A og B

Stk. 1.1. Faget teknologi omhandler sammenhængene mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger i et nationalt og globalt perspektiv.
Stk. 1.2. Faget styrker elevernes innovative kompetencer gennem projektarbejde, hvor faglig viden anvendes til konkret problemløsning. Problemløsningen omfatter udvikling og fremstilling af produkter i værksteder og laboratorier, hvorigennem eleverne får kendskab til forskellige teknologier, der anvendes i erhvervslivet, samt kendskab til innovative og kreative processers betydning i forbindelse med udvikling af produkter.

Teknologihistorie C

Stk. 1. Faget giver eleverne elementer af en teknologiske dannelse ved at sammenhængen mellem teknologi og samfund sættes i et historisk perspektiv, og at eleverne får en forståelse for, hvordan teknologisk viden er skabt gennem tiden. Faget teknologihistorie er i sin kerne helhedsorienteret og bygger bro mellem teknik, naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.