Bestyrelse

Jacob Holm

Bestyrelsesformand

Jacob Holm er uddannet cand.polit. ved Københavns Universitet i 1985.

Fra 1985-1986 var han ansat som direktionsassistent i Carlsberg A/S. Fra 1986-1989 var Jacob Holm ansat som direktionsassistent i Foss Electric A/S. I 1989 rykkede han videre til DISA A/S som Strategichef, hvorefter han i 1989 blev ansat som vicedirektør i ISS A/S.

I 1992 blev han Excecutive Vice President i ISS Inc., og i 1995 blev han ansat som administrerende direktør i Saatchi & Saatchi A/S. I 1998 blev Jacob Holm administrerende direktør for Fritz Hansen A/S. Bestyrelsesformand i DAC siden januar 2017.

Øvrige bestyrelseserhverv:

  • Bestyrelsesmedlem i Hans Just Group A/S.
  • Bestyrelsesmedlem i Arp-Hansen Hotel Group A/S.

Kristine Jensen

Medlem

Kristine Jensen er indehaver og leder af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue.

Med en baggrund som praktiserende landskabsarkitekt, som forsker og som underviser på afd. for By og Landskab har Kristine Jensen en solid indsigt i og erfaring med landskabsarkitektur og planlægning.

Kombinationen af fagets praksis og teori har hun integreret fuldt ud i tegnestuens tilgang til arkitektur, det gælder for udviklingen af de enkelte projekter, som for de mange artikler, forelæsninger og diskussioner, Kristine Jensen tager del i.

Igennem sit 30-årige virke har Kristine Jensen modtaget adskillige legater og priser for sit arbejde, herunder Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat (2000-2002), ROSA BARBA – European Landscape Prize, (2008) , Eckersberg Medaillen (2013) og i 2014 Nykredits Arkitekturpris. I 2015 tildelt ærestitlen adjungeret professor ved Kunstakademiets Arkitektskole og i 2016 har hun modtaget Dreyers Fonds Hæderspris.

Sigmund Lubanski

Medlem

Sigmund Lubanski (født 1963) er uddannet cand. scient. Soc. fra Roskilde Universitetscenter, 1990. Fra 1990-1993 ansat som HF- og Gymnasielærer samt undervisningsassistent på CBS og RUC.

Fra 1993-1995 var Sigmund ansat som Erhvervskonsulent i Vestsjællands Amt. Fra 1996-2002 ansat som fuldmægtig og specialkonsulent i Erhvervsfremmestyrelsen. Fra 2002-2003 ansat som kontorchef i Centralforvaltningen, Københavns Amt. Fra 2003-2005 ansat som kontorchef i Erhvervs- og Byggestyrelsen. Fra 2005-2015 ansat som kontorchef i Erhvervs- og Vækstministeriet. Fra 2015- ansat som kontorchef i Erhvervsstyrelsen.

Medlem af bestyrelsen for DAC siden 2012 – Udpeget af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Særlige kompetencer inden for erhvervs- og vækstpolitik, herunder lokal og regional erhvervspolitik, fysisk planlægning, vækstbetingelserne for kreative erhverv, herunder arkitektur og design mv.

Tidligere medlem af bestyrelsen for European Investment Bank. Ridder af Dannebrog.

Peder Baltzer Nielsen

Medlem

Uddannet Byplanarkitekt (Arkitekt MAA) fra Arkitektskolen i København i 1980.

Ansat i Hirtshals Kommune fra 1980 til 1997 først som Planchef senere som Vicekommunaldirektør og til sidst som både Vicekommunaldirektør og Teknisk Chef. Arbejdet omfattede traditionelt byplanarbejde i en kommune såsom udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner samt byudviklingsprojekter for forskellige boligbyggerier, byplanopgaver vedr. pladsdannelse m.v. samt erhvervsudviklingsprojekter m.v.

Desuden omfattede arbejdet strategisk planlægning og udviklingen af kommunen samt sammenhæng til den økonomiske planlægning. Har som vicekommunaldirektør været medlem af direktionen i den daværende kommune.

Ansat i Miljøministeriet, Landsplanafdelingen og i Skov- og Naturstyrelsen som Kontorchef fra 1997 til 2006 og Chefkonsulent i Departementet fra 2006 – 2007.

Ansat i Realdania Arealudvikling A/S(Nu Realdania By) som chefkonsulent fra december 2007 til juni 2010.

Ansat i Aalborg Kommunesom Stadsarkitekt fra juni 2010. Som sådan leder af Forvaltningsgrenen Plan og Byg med ansvar for Byudvikling, byomdannelse, kommune- og lokalplanlægning, udvikling af det støttede byggeri samt byggesagsbehandlingen.

Medlem af bestyrelsen i Dansk Byplanlaboratoriumfra 1987 – 2001 og Formand fra 1994 – 2001

Medlem af komité for valg af danske energibyer udpeget af daværende Klima- og Energiminister Connie Hedegård.

Født: 1953.

Medlem af bestyrelsen i Akademisk Arkitektforening fra 2009.

Jesper Nygård

Medlem

Jesper Nygård (født i 1961) er uddannet cand.scient.adm. fra RUC. Han har været adm. direktør i Realdania siden 2013, og var adm. direktør i KAB fra 1996-2013. I 1983 blev han bestyrelsesmedlem i Boligselskabet AKB, hvor han var formand fra 1988-1996, og i 1990 blev han bestyrelsesmedlem i BL – Danmarks Almene Boliger, hvor han var formand fra 1993-1996.

Derudover blev han medlem af bestyrelsen i Realdania i 2003, formand fra 2009-2013, og han var bestyrelsesformand i Landsbyggefonden fra 2000-2013. Dertil kommer en længere række tilsvarende bestyrelser, udvalg m.v. siden 1980.

Jesper Nygård er medlem af VL2 og en aktiv debattør. I 2012 skrev han debatoplægget “Det sociale enzym”, hvori han opfordrer til en styrkelse af samarbejdet og samspillet mellem civilsamfundet, markedet og den offentlige sektor.

Medlem af bestyrelsen i DAC siden 2015

Særlige kompetencer inden for det byggede miljø, den almene boligsektor, fondsverdenen, frivillighed og samarbejde på tværs af sektorer.

Øvrige bestyrelseserhverv:

  • Bestyrelsesmedlem i The C40 Cities Climate Leadership Group
  • Bestyrelsesformand i Realdania By & Byg
  • Bestyrelsesmedlem i Fonden for Socialt Ansvar
  • Medlem af Danske Banks rådgivende repræsentantskab

Pia Rost Rasmussen

Medarbejdervalgt

Som aktivitetschef leder jeg et dygtigt team af projektledere, undervisere og guider, som dagligt skaber og formidler events, ture og undervisning til DACs publikummer af børn, unge og voksne.Som Steen Eiler Rasmussen skrev i 1957 (Om at opleve arkitektur), så ’(…) produceres arkitekturen af almindelige mennesker og for almindelige mennesker. Derfor skulle den også være almindelig forstaaelig.’ Min opgave er via projekter og aktiviteter at bidrage til arkitekturoplevelser af høj kvalitet, også for ikke-arkitekter.

Jeg er cand. Mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling og læser en Diplom i ledelse. Skriv til mig, hvis du ønsker at indgå samarbejde eller partnerskab med DAC omkring vores mange aktiviteter til et nysgerigt, loyalt og engageret publikum.

Anders Brøndum Klein

Medarbejdervalgt

Anders Brøndum Klein har som projektleder og projektudvikler i DAC primært ansvar for udvikling og fremdrift af projekter, der henvender sig til DACs professionelle målgrupper inden for byggeri og byudvikling.
Anders driver også en række udviklingsaktiviteter, der kobler sig til BLOXHUB.

Anders har tidligere arbejdet med CSR i Topdanmark, samt kreativ forretningsudvikling for Leaderlab og Roskilde Festival. Anders er uddannet fra CBS og China-Europe International Business School i Shanghai.

Direktion

Kent Martinussen

Adm. direktør

Dorthe Weinkouff Barsøe

Vicedirektør / COO