Ansøg nu: Open Call
for kurator
Arkitekturbiennalen 2027

Kontakt

Presseansvarlig Johanne Troelsgaard Toft
jott@dac.dk
+45 6142 1927

For første gang gennemføres et Open Call for ideer og teams til kuratering af det officielle danske bidrag i Den danske Pavillon på Arkitekturbiennalen i Venedig i 2027. Ansøgningsfrist d. 13. maj.

På vegne af Kulturministeriet, Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg og den filantropiske forening Realdania, efterspørger Dansk Arkitektur Center, med dette prækvalificerende Open Call, en kurator til det officielle danske bidrag i Den danske Pavillon på den 20. internationale arkitekturbiennale i Venedig i perioden maj – november 2027.

Arbejdet med det danske bidrag til Arkitekturbiennalen 2027 påbegyndes tidligt i ønsket om at skabe et forløb frem mod biennalevisningen som sikrer udvikling, genererer ny viden, debat og effekt.

Tema for 2027

100 år efter modernismens internationale gennembrud står vi i en ny tidsalder! Inden for de seneste årtier er der opstået en ny og globalt udbredt bevidsthed om, at menneskeheden står foran et afgørende paradigmeskifte.

Under temaet ”Mod en ny arkitektur” ønskes udforsket, hvordan et nyt paradigme for arkitekturens æstetik, produktion og genbrug kan bidrage til udformningen af et demokratisk velfærdssamfund inden for de planetære grænser.

Med dette Open Call søges overordnede kuratoriske idéer og teams, der kvalificerer hvordan ovenstående tema kan udfoldes og belyses gennem en markant udstillingsoplevelse for gæsterne i Den danske Pavillon i Venedig.

I denne første fase af Open Call identificeres 3 – 7 udvalgte kuratoriske ideer og teams, der efterfølgende i anden fase konkurrerer om kuratoropgaven for det danske bidrag på Arkitekturbiennalen 2027. Det forventes at endelig kurator udvælges til september 2024.

Partnerskabet opfordrer alle kvalificerede, det være sig arkitekter, landskabsarkitekter eller anden fagprofil, der ønsker at kuraterer det danske bidrag, til at byde ind med idéforslag i denne første prækvalificerende Open Call runde.

Afleveringsforslag skal være indsendt d. 13. maj 2024.

Unik platform på den internationale scene

Dansk arkitektur nyder international anerkendelse for kunstneriske og faglige niveau, såvel som for sit stærke engagement i en bæredygtig udvikling af vores fysiske omgivelser, fællesskab og sammenhængskraft.

Danmark har siden 1932 haft sin nationale pavillon beliggende i Giardini Pubblici parken i Venedig. Det giver enestående mulighed for at præsentere dansk bygningsarkitektur, byudvikling og landskabsarkitektur med international gennemslagskraft.

Hver andet år besøger omkring 300.000 kulturgæster og fagfolk verdens største og mest anerkendte arkitekturudstilling – Arkitekturbiennalen i Venedig.

Læs mere om Open Call for kurator Arkitekturbiennalen 2027